Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Puolustusasiamiestoimisto - Suomen suurlähetystö, Washington - Suomen pääkonsulaatit, New York ja Los Angeles : Suomi Yhdysvalloissa : Puolustusvoimat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Washington, D.C.
SUOMEN PÄÄKONSULAATIT, New York ja Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Puh. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Puh. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Puh. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Yhteystiedot
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Puolustusasiamiestoimisto

Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskeiset tavoitteet ovat Suomen itsenäisyyden varmistaminen sekä suomalaisten turvallisuuden, hyvinvoinnin ja perusarvojen edistäminen. Suomen toimintalinja perustuu uskottavaan kansalliseen puolustukseen, toimivaan yhteiskuntaan ja johdonmukaiseen ulkopolitiikkaan sekä Suomen vahvaan kansainväliseen asemaan ja Suomen toimintaan aktiivisena EU-jäsenenä. Suomi kantaa myös vastuunsa kansainvälisestä turvallisuuden ylläpitämisestä.

Puolustusvoimien tehtävät ovat Suomen sotilaallinen puolustus, muiden viranomaisten tukeminen ja kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta. Suomen puolustuskyvyn peruselementit ovat aktiivinen puolustuspolitiikka, sotilaallinen maanpuolustus, yhteiskunnan muut voimavarat ja kansainvälinen yhteistyö. Puolustusvoimien suorituskyky perustuu maavoimien, merivoimien ja ilmavoimien suorituskykyihin. Puolustushaarat tukevat toisiaan ja osallistuvat yhteisoperaatioihin.

Yhdysvallat on Suomen puolustushallinnon tärkeä kahdenvälinen yhteistyökumppani. Yhteistyö on tärkeää sekä puolustuspolitiikan, sotilaallisen suorituskyvyn kehittämisen että kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumisen kannalta. Puolustusmateriaaliyhteistyö perustuu Suomen ja Yhdysvaltain välillä solmittuun pöytäkirjaan vastavuoroisista puolustushankinnoista. Sen tavoitteena on muun muassa kaupan esteiden poistaminen puolustusministeriöiden hallinnonalojen hankinnoissa.

Puolustusasiamiestoimisto toimii puolustusvoimien edustajana Yhdysvalloissa. Puolustusasiamiestoimiston tehtävissä korostuvat Suomen ja Yhdysvaltojen välisten sotilassuhteiden ylläpito ja kehittäminen sekä materiaalihankintojen ja -yhteistyön tukeminen. Puolustusasiamiestoimisto tekee yhteistyötä muiden suurlähetystön toimijoiden kanssa ajankohtaisissa turvallisuuspoliittisissa ja asevoimia koskevissa kysymyksissä.

Yksi puolustusasiamiestoimiston tärkeistä tehtävistä on Yhdysvaltojen ja Suomen välisen puolustusmateriaaliyhteistyön kehittäminen. Tähän pyritään puolustusviranomaisten ja yksityisen puolustusmateriaalialan välisiä suhteita vahvistamalla. Toimiston päivittäisiin tehtäviin kuuluvat suomalaisten puolustusmateriaaliorganisaatioiden konsultointi Yhdysvalloista tehtävissä hankinnoissa, eri hallinnonalojen viranomaisten tukeminen kahdenväliseen puolustusmateriaaliyhteistyöhön sekä tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvien sopimusten laatimisessa ja suomalaisten puolustusmateriaalialan yritysten tukeminen yhdysvaltalaisiin markkinoihin liittyen.

 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 18.1.2012


© Suomen suurlähetystö ja pääkonsulaatit: Washington, New York ja Los Angeles
 | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot