Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Väestörekisteriasiat - Suomen suurlähetystö, Washington - Suomen pääkonsulaatit, New York ja Los Angeles : Palvelut Suomen kansalaisille : Väestörekisteriasiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Washington, D.C.
SUOMEN PÄÄKONSULAATIT, New York ja Los Angeles

 • Embassy of Finland, Washington
  Puh. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
 • Consulate General of Finland, New York
  Puh. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
 • Consulate General of Finland, Los Angeles
  Puh. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
 • Yhteystiedot
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Väestörekisteriasiat

Väestötietojärjestelmä

Laki Väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta (661/2009) velvoittaa Suomen kansalaisia pitämään väestötiedot (ml. osoitetiedot) ajantasaisina ja ilmoittamaan myös ulkomailla oleskelunsa aikana tapahtuneista henkilötietojen muutoksista. Väestötietojen perusteella määräytyvät monet oikeudet ja velvollisuudet, esim. passi-, asevelvollisuus-, kansalaisuus-, eläke-, perunkirjoitus-, vero- ja äänestysasiat.

Väestötietomuutoksia koskevat asiakirjat (esim. ulkomailla vihitty/syntynyt/kuollut/uusi kansalaisuus) tulee esittää virallisesti laillistettuina eli Apostille-todistettuina. Väestörekisteri-ilmoitus on maksuton, ja sen voi tehdä joko viimeisen kotikuntansa maistraattiin tai Suomen ulkomaan edustustoon. Ilmoituslomakkeita saa edustustosta tai osoitteesta http://www.maistraatti.fi/fi/lomakkeet/. Mikäli alkuperäiskappaleen haluaa säilyttää itsellään, voi edustusto tehdä maksutta ”kopion oikeaksitodistamisen” (ks. Notaaritehtävät) ja palauttaa alkuperäisen asiakirjan valmiiksi maksetulla ”prepaid” FedEx/DHL/UPS –lähetteellä tai –kuorella.

Laki antaa seuraavat oikeudet koskien omia väestötietoja, jotka voi tarkastaa tai tehdä maistraatin kautta:

 • Tarkastusoikeus: Omat väestörekisteritiedot voi tarkistaa maksutta kerran vuodessa: Omien tietojen tarkastus.
 • Korjausoikeus: Omat virheelliset tiedot voi pyytää oikaiseman tai täydentämään, jos oikeellisuus on todennettavissa laillistetuista asiakirjoista.
 • Kielto-oikeus: Omien tietojen luovuttamisen markkinointi- ja osoitepalveluihin voi kieltää.

Sivun alkuun

Syntymän rekisteröinti

Syntymän rekisteröinti Suomeen: Yhdysvalloissa syntyneen Suomen kansalaisen voi rekisteröidä joko suoraan kotikunnan maistraattiin tai Suomen ulkomaanedustuston kautta. Rekisteröinti on maksuton ja kestää n. 2-3 viikkoa. Rekisteröintiä varten vaaditaan:

Sivun alkuun

Avioliiton rekisteröinti

Avioliiton rekisteröinti Suomeen: Ulkomailla solmittu avioliitto on pätevä Suomessa, mikäli se on pätevä siinä valtiossa, jossa se on solmittu. Ulkomailla solmittu avioliitto huomioidaan Suomessa vasta, kun se on rekisteröity Suomen väestötietojärjestelmään. Yhdysvalloissa solmitun Suomen kansalaisen avioliiton rekisteröinnin voi tehdä suoraan kotikunnan maistraattiin tai Suomen ulkomaan edustuston kautta. Rekisteröinti on maksuton ja kestää n. 2-3 viikkoa. Rekisteröintiä varten vaaditaan:

Sivun alkuun

Avioeron rekisteröinti

Lähtökohtaisesti vieraassa valtiossa annettu avioeropäätös tunnustetaan Suomessa ilman eri vahvistusta. Tarvittaessa Helsingin käräjäoikeus voi hakemuksesta vahvistaa, tunnustetaanko vieraassa valtiossa annettu avioeropäätös Suomessa.

Yhdysvalloissa annetun avioeropäätöksen rekisteröinnin voi tehdä Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön (PL 26, 68601 Pietarsaari), viimeisen kotikunnan maistraattiin tai Suomen ulkomaan edustuston kautta. Rekisteröinti on maksuton ja kestää n. 2-3 viikkoa. Rekisteröintiä varten vaaditaan:

EU:n alueella myönnetty avioeropäätös, jossa on EU:n säännösten mukainen todistus, on sellaisinaan Suomessa pätevä. Todistuksen saa avioeropäätöksen antaneelta viranomaiselta, eikä sitä tarvitse käännättää.

Sivun alkuun

Kansalaisuuden rekisteröinti

Laki väestötietojärjestelmästä ja väestörekisteri­keskuksen varmennepalvelusta (661/2009) velvoittaa Suomen kansalaisia pitämään väestötiedot ajantasaisina ja ilmoittamaan kaikki väestötietojensa muutokset. Rekisteröinnin voi tehdä joko suoraan kotikunnan maistraattiin tai Suomen edustuston kautta. Rekisteröinti on maksuton ja kestää n 2-3 viikkoa. Rekisteröintiä varten vaaditaan:

1) Virallisen kopion hankkiminen:

 • Tapaamisaika varataan lähimmältä Yhdysvaltain maahantuloviranomaiselta (Homeland Securitywww.uscis.gov)
 • Kansalaistamispäätöksestä tulee pyytää virallinen kopio ”Certified True Copy of the US Naturalization Document” esittämällä alkuperäinen kansalaistamispäätös. Huom. Notarisoitu kopio (notarized copy) ei ole sama kuin virallinen kopio (certified true copy).   

2) Apostillen hankkiminen:

Kansalaistamispäätöksen viralliseen kopioon Apostille-todistuksen myöntää Yhdysvaltojen ulkoministeriön ”US Department of State” laillistamistoimisto Washington D.C.:ssä.Ohje. Asiakirjojen postitukset tapahtuvat asiakkaan omalla vastuulla.

 • Kotisivuilla tulee täyttää DS-4194 –lomake.
 • Kansalaistamispäätöksen virallinen kopio sekä maksu lähetetään Yhdysvaltojen ulkoministeriöön Washingtoniin. Osoitetieto ja hinnasto ovat kotisivuilla.

 3) Apostillella varustettu asiakirja lähetetään joko kotikunnan maistraattiin tai Suomen ulkomaan edustustoon.

Lisätietoja Yhdysvaltojen kansalaisuudesta: www.uscis.gov

Sivun alkuun

Kuoleman rekisteröinti

Kuoleman rekisteröinti Suomeen: Yhdysvalloissa menehtyneen Suomen tai entisen Suomen kansalaisen kuoleman voi rekisteröidä suoraan kotikunnan maistraattiin tai Suomen edustustojen kautta. Rekisteröinti on maksuton ja kestää n. 2-3 viikkoa. Rekisteröintiä varten vaaditaan:

Osoitteenmuutos

Laki Väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta (661/2009) velvoittaa Suomen kansalaisia pitämään väestötiedot (ml. osoitetiedot) ajantasaisina. Muuttoilmoitus maistraatille tulee tehdä viikon sisällä muutettaessa pysyvästi asunnosta toiseen tai kun tilapäinen oleskelu toisessa osoitteessa ml. ulkomailla kestää yli kolme kuukautta. Osoitteenmuutoksen ulkomaille/ulkomailla voi tehdä kotikunnan maistraattiin tai Suomen ulkomaanedustuston kautta lomakkeella ”Ulkomailla asuvan henkilön osoitteen muutosilmoitus Suomen väestötietojärjestelmään”. Osoitteenmuutoksen voi ilmoittaa maistraatille myös sähköpostilla: address@maistraatti.fi

Sivun alkuun

Apostille

Kun vieraan valtion asiakirja esitetään toisen maan viranomaisille (esim. rekisteröintiä varten), tulee sen oikeellisuus todentaa laillistamismenettelyllä. Asiakirjan laillistaminen on asiakkaan oikeusturvaan liittyvä toimenpide, jolla varmistetaan, että todistuksen antajalla on oikeus antomaassa maan lakien mukaan tällaisen todistuksen antamiseen.

Haagin 5.10.1961 yleissopimuksen ”ulkomaalaisten yleisten asiakirjojen laillistusvaatimuksen poistamisesta” sopimusmaat (mm. Suomi ja Yhdysvallat) käyttävät laillistamiseen helpotettua Apostille-menettelyä.  Näiden maiden osalta Apostille-todistus riittää vahvistukseksi eikä muita asiakirjojen laillistamistoimenpiteitä vaadita. Muissa maissa laillistamis-menettely on kolmivaiheinen.

Jotta Yhdysvalloissa laadittu paikallisviranomaisen antama asiakirja (esim. syntymä-, avioliitto- ja kuolintodistus, Yhdysvaltojen kansalaisuuspäätöksen rekisteröinti) on pätevä Suomessa, tulee se laillistaa Apostille-todistuksella. Yhdysvalloissa Apostille-todistuksia myöntävät:

 • Syntymä-, avioliitto-, tai kuolintodistukseen (osavaltion myöntämiin asiakirjoihin) Apostillen myöntää kyseisen todistuksen antanut viranomainen: Ohje osavaltiokohtaisesti
 • Kansalaisuuspäätökseen (liittovaltion myöntämiin asiakirjoihin) Apostillen myöntää Yhdysvaltojen ulkoministeriön "US Department of State" laillistamistoimisto Washington D.C.:ssä. Ohje

Yhdysvaltojen paikallisen notaarin antama todistus (engl. notarization) ei ole Apostille-todistus. Suomen edustustoilla ei ole oikeutta antaa Apostille-todistuksia. Suomessa Apostille-viranomainen on julkinen notaari maistraatissa.

Sivun alkuun

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 6.6.2018


© Suomen suurlähetystö ja pääkonsulaatit: Washington, New York ja Los Angeles
 | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot