Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kansalaisuus - Suomen suurlähetystö, Washington - Suomen pääkonsulaatit, New York ja Los Angeles : Palvelut Suomen kansalaisille : Kansalaisuus

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Washington, D.C.
SUOMEN PÄÄKONSULAATIT, New York ja Los Angeles

 • Embassy of Finland, Washington
  Puh. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
 • Consulate General of Finland, New York
  Puh. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
 • Consulate General of Finland, Los Angeles
  Puh. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
 • Yhteystiedot
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kansalaisuus

Kaksoiskansalaisuus ja monikansalaisuus

Asiakaspalveluajat

Ajanvaraus on pakollinen kaikissa asioissa. Yhteystiedot ja palveluajat näet alta.

Ajanvaraus kaikkiin edustustoihin tulee tehdä sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta. Teknisissä kysymyksissä ajanvaraukseen liittyen ota yhteys VFS Helplineen: info.fin.usa@vfshelpline.com, +1 212 203 0023.

Passi- ja muut kansalaispalveluasiat

Suurlähetystö Washington DC
Puh: +1-202-298 5800 
Sähköposti: passi.was@formin.fi 
Asiakaspalvelu vain ajanvarauksella: ma–ke klo 9.00–12.00
Puhelintiedustelut: ma ja ke klo 13.00–15.00

Pääkonsulaatti New York
Puh: +1-212-750 4400 
Sähköposti: consulate.nyc@formin.fi
Asiakaspalvelu vain ajanvarauksella: ma–to 9.00–12.00 sekä ma, ti ja to 13.30–16.30
Puhelintiedustelut: ma–to 9.00–12.00

Pääkonsulaatti Los Angeles
Puh: +1-310-203 9903
Sähköposti: passi.los@formin.fi
Asiakaspalvelu vain ajanvarauksella: ma–to 9.00–12.00
Puhelintiedustelut:  ma–to 13.00–14.00

Päivystys hätätapauksissa virka-ajan ulkopuolella: +358 9 160 55555 (Suomen ulkoministeriö)

Suomalainen ei enää menetä Suomen kansalaisuuttaan saadessaan toisen maan kansalaisuuden, sillä Suomen lainsäädäntö on hyväksynyt monikansalaisuuden 1.6.2003 lähtien. Uusi kansalaisuus tulee kuitenkin rekisteröidä Suomeen. Suomen kansalaisuudesta säädetään Suomen perustuslaissa ja tarkemmin uudessa kansalaisuuslaissa, joka tuli voimaan 1.9.2011.

Mikäli Suomen kansalainen on saanut vieraan maan kansalaisuuden hakemuksesta ennen 1.6.2003, hän on todennäköisesti menettänyt Suomen kansalaisuutensa. Entiset Suomen kansalaiset sekä heidän alaikäiset lapsensa voivat hakea Suomen kansalaisuuttaan takaisin maksullisella kansalaisuusilmoituksella.

Jotta henkilö ei tahtomattaan menettäisi toisen maan kansalaisuuttaan, on suositeltavaa selvittää etukäteen toisen valtion lainsäädännön suhtautuminen monikansalaisuuteen ja sen saamistapaan (kansalaisuusilmoitus/-hakemus).

Kansalaisuusasioista vastaa Maahanmuuttovirasto.

Yhdysvaltain kansalaisuuden rekisteröinti Suomeen

Laki väestötietojärjestelmästä ja väestörekisteri­keskuksen varmennepalvelusta (661/2009) velvoittaa Suomen kansalaisia pitämään väestötiedot ajantasaisina ja ilmoittamaan kaikki väestötietojensa muutokset. Rekisteröinnin voi tehdä joko suoraan kotikunnan maistraattiin tai Suomen edustuston kautta. Rekisteröinti Suomessa on maksuton ja kestää n 2-3 viikkoa. Rekisteröintiä varten vaaditaan:

1) Virallisen kopion hankkiminen:

 • Tapaamisaika varataan lähimmältä Yhdysvaltain maahantuloviranomaiselta (Homeland Securitywww.uscis.gov)
 • Kansalaistamispäätöksestä tulee pyytää virallinen kopio ”Certified True Copy of the US Naturalization Document” esittämällä alkuperäinen kansalaistamispäätös. Huom. Notarisoitu kopio (notarized copy) ei ole sama kuin virallinen kopio (certified true copy).        

2) Apostillen hankkiminen:

Kansalaistamispäätöksen viralliseen kopioon Apostille-todistuksen myöntää Yhdysvaltojen ulkoministeriön ”US Department of State” laillistamistoimisto Washington D.C.:ssä.Ohje. Asiakirjojen postitukset tapahtuvat asiakkaan omalla vastuulla.

 • Kotisivuilla tulee täyttää DS-4194 –lomake.
 • Kansalaistamispäätöksen virallinen kopio sekä maksu lähetetään Yhdysvaltojen ulkoministeriöön Washingtoniin. Osoitetieto ja hinnasto ovat kotisivuilla.

 3) Apostillella varustettu asiakirja lähetetään joko kotikunnan maistraattiin tai Suomen ulkomaan edustustoon.

Lisätietoja Yhdysvaltojen kansalaisuudesta: www.uscis.gov

Lapsen kansalaisuus

Lapsen kansalaisuuden määräytymiseen vaikuttaa syntymähetkellä voimassa ollut Suomen kansalaisuuslainsäädäntö. Lapsi voi saada kahden maan kansalaisuuden, mikäli keskenään avioliitossa olevilla vanhemmilla on eri kansalaisuus. Yhdysvalloissa syntynyt lapsi saa myös Yhdysvaltojen kansalaisuuden. Yhdysvalloissa syntynyt Suomen kansalainen tulee rekisteröidä Suomeen.

 • Suomalaisen äidin lapsi saa aina Suomen kansalaisuuden syntyessään (koskee 1.9.1984 jälkeen syntyneitä).
 • Suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden, jos lapsen vanhemmat ovat naimisissa keskenään lapsen syntyessä. Mikäli vanhemmat eivät olleet keskenään avioliitossa lapsen syntyessä, lapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta isyyden vahvistamisen jälkeen tai vanhempien avioliiton solmimispäivästä lukien. Lisätietoja Maahanmuuttoviraston sivuilta. Lisätietoja isyydentunnustamisen tekemisestä edustustossa.

Suomen kansalaisuuden menettäminen 22-vuotiaana

Monikansalainen menettää automaattisesti Suomen kansalaisuutensa 22-vuotiaana, mikäli hänellä ei ole riittävää yhteyttä Suomeen. Riittävä yhteys on määritelty kansalaisuuslaissa. Lisätietoja Maahanmuuttovirastosta:

 • Henkilö on syntynyt Suomessa ja hänen kotikuntansa on Suomessa hänen täyttäessään 22 vuotta
 • Henkilö on asunut  Suomessa tai muussa Pohjoismaassa yhteensä 7 vuotta ennen kuin täyttää 22 vuotta, tai
 • Henkilö on 18-21 -vuotiaana
  a) hakenut Suomen passia tai saanut Suomen passin tai
  b) suorittaa tai on suorittanut Suomen varusmies- tai siviilipalveluksen  tai
  c) saanut Suomen kansalaisuuden hakemuksesta tai ilmoituksesta tai
  d) ilmoittanut kirjallisesti (vapaamuotoinen) Suomen diplomaattiselle edustustolle tai lähetetyn virkamiehen johtamalle konsulaatille taikka maistraatille haluavansa säilyttää Suomen kansalaisuuden. Ilmoitusta ei voi tehdä kunniakonsulaatille tai Maahanmuuttovirastolle.

Kansalaisuuden takaisinsaaminen ilmoitusmenettelyllä

Kansalaisuutensa menettäneet entiset Suomen kansalaiset voivat saada kansalaisuuden takaisin maksullisella ilmoitusmenettelyllä, johon voidaan liittää alaikäinen lapsi kanssahakijaksi. Ilmoitusmenettely ei koske Suomen kansalaisen täysi-ikäisiä jälkeläisiä.

Kansalaisuusilmoituksen voi jättää sähköisesti Maahanmuuttoviraston  EnterFinland –palvelun kautta, jolloin hakijan tulee käydä 3 kuukauden kuluessa tunnistautumassa ja esittämässä alkuperäiset asiakirjat  Suomen ulkomaan edustustossa tai kunniakonsulaatissa. Ilmoituksen voi jättää Suomen ulkomaan edustustoon tai kunniakonsulaattiin KAN_7 -lomakkeella. Suomessa kansalaisuusilmoituksen voi jättää poliisille. Lisätietoja Maahanmuuttovirastolta, joka ratkaisee kansalaisuusilmoituksen ja lähettää päätöksen postitse.

 Kansalaisuuden määrittäminen

Maahanmuuttovirasto voi määrittää täysi-ikäisen henkilön tai hänen huollossaan olevan lapsen kansalaisuusaseman. Määrityksen perusteella voi selvittää onko henkilö Suomen kansalainen tai minkä valtion kansalaisena häntä Suomessa pidetään ja onko hänen kansalaisuustietonsa merkitty oikein väestötietojärjestelmään. Määrittämispyyntö on maksullinen. Lisätietoja Maahanmuuttovirastosta.

Tulosta

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muualla verkossa

Päivitetty 6.3.2018


© Suomen suurlähetystö ja pääkonsulaatit: Washington, New York ja Los Angeles
 | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot