Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland och Mexiko värd för möte för det globala nätverket för skyldigheten att skydda - Finlands ambassad, Washington - Generalkonsulaten, New York och Los Angeles : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Washington, D.C.
FINLANDS GENERALKONSULAT, New York och Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Tel. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Tel. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Tel. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Kontaktuppgifter
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 7.6.2018 | Utrikesministeriet

Finland och Mexiko värd för möte för det globala nätverket för skyldigheten att skydda

Finlands och Mexikos utrikesministerier står tillsammans med det globala centret för skyldigheten att skydda (Global Centre for the Responsibility to protect) värdar för det åttonde mötet för det globala nätverket för skyldigheten att skydda som ska hållas den 12–14 juni 2018 i Helsingfors.

Mötet sammanför de nationella kontaktpunkterna och olika organisationer från mer än 40 länder samt internationella organisationer som arbetar på nationell, regional och internationell nivå för skyldigheten att skydda och för att förebygga massövergrepp, det vill säga folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Bland de inbjudna deltagarna finns FN:s generalsekreterares särskilda rådgivare för förebyggande av folkmord Adama Dieng.

”Helsingforsmötet erbjuder en utmärkt möjlighet för deltagarna att utbyta erfarenheter och bästa praxis om hur man kan beakta skyldigheten att skydda i det dagliga arbetet, såväl på nationellt plan och i utrikespolitiken”, säger ambassadör Marja Lehto som är Finlands nationella kontaktpunkt för skyldigheten att skydda.

Att förespråka skyldigheten att skydda både i hemlandet och internationellt har länge varit en utrikespolitisk prioritering för Finland, med särskild betoning på förebyggande verksamhet.

Det globala nätverket grundades 2010 för att stödja nationella och internationella insatser för att förhindra och stoppa folkmord och andra allvarliga brott mot folkrätten, såsom folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Nätverket består av regeringar som visat sitt engagemang för att upprätthålla skyldigheten att skydda genom att utnämna en hög tjänsteman till förespråkare och primär kontaktpunkt i frågor som rör förebyggandet av massövergrepp.

”I dessa tider av flera globala kriser är det synnerligen viktigt med medling och internationell rätt. Kontaktpunkterna för skyldigheten att skydda spelar en viktig roll i att upprätthålla principerna, lagarna och institutionerna som hjälper oss att förebygga massövergrepp och försvara de mänskliga rättigheterna bland världens mest utsatta människor” sade Simon Adams, som är verksamhetsledare för det globala centret för skyldigheten att skydda.

Principen om skyldighet att skydda handlar om staters ansvar gentemot sin befolkning och mot alla folk som hotas av folkmord, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten eller etnisk rensning enligt internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning.

Ytterligare information: Marja Lehto, ambassadör, rättstjänsten, utrikesministeriet, tfn +358 50 432 50 86

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 7.6.2018


© Finlands ambassad, Washington - Finlands generalkonsulaten, New York och Los Angeles
 | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter