Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Twinning – 20 år av utvecklingsprojekt för god förvaltning - Finlands ambassad, Washington - Generalkonsulaten, New York och Los Angeles : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Washington, D.C.
FINLANDS GENERALKONSULAT, New York och Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Tel. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Tel. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Tel. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Kontaktuppgifter
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 21.5.2018 | Utrikesministeriet

Twinning – 20 år av utvecklingsprojekt för god förvaltning

Finlands kunskaper om offentlig förvaltning har exporterats till EU:s närområden redan under 20 års tid. Med hjälp av utvecklingsprogrammet för god förvaltning, Twinning, har bland annat de östeuropeiska länder som anslöt sig till EU 2004 och 2007 fått stöd. För närvarande pågår projektsamarbete i Västra Balkan, Turkiet och EU:s östra och södra grannländer.

Twinning logo

Finland har från första början varit med i verksamheten, eftersom Twinning-projekten har upplevts som resultatrika och viktiga sätt att påverka. Projekten erbjuder en konkret samarbetsform för olika förvaltningsområden omfattande allt mellan naturskydd och förebyggande av korruption samt utvecklande av utbildningen eller av statsfinanserna och reformer av statens personalförvaltning. Rättsliga och inrikes frågor är ett viktigt verksamhetsområde.

Förvaltningarna är partner i projekten och Finland kan föregå med gott exempel. Vi kan dela med oss av bästa praxis och hjälpa tjänstemännen i partnerländerna att tillämpa EU-lagstiftningen samt utveckla samarbetsförbindelserna och främja stabiliteten i samhället i EU:s närområden. Även vårt eget kunnande utvecklas vid internationellt samarbete.  

Den EU-finansierade projektverksamheten samordnas i Finland av utrikesministeriets Twinning-team. Twinning-verksamhetens 20-årsjubileum firas vid utrikesministeriet tisdagen den 22 maj 2018.

Hittills har Finland drivit Twinning-samarbete i 27 länder inom sammanlagt 190 olika projekt. För närvarande är Finland med i 13 projekt i 11 olika länder. Det senaste projektet som startats är ett projekt inom tullsektorn i Georgien, vilket finska Tullen genomför i samarbete med Polen och Lettland.

Flest projekt har Finland genomfört i Estland (27) och Kroatien (19), som redan är medlemmar i EU. Av de nuvarande mottagarländerna pågår projektsamarbete framför allt i Kosovo och Makedonien. Allt som allt har det genomförts ca 2 700 Twinning-projekt sedan 1998.

Det är samarbetet mellan offentliga förvaltningar som gör Twinning-verksamheten unik. De mest aktiva Twinning-aktörerna i Finland är bland annat Haus Kehittämiskeskus Oy, Institutet för hälsa och välfärd, Meteorologiska institutet, Finlands miljöcentral och Statistikcentralen. Utrikesministeriet har genomfört två Twinning-projekt i Ungern och Kroatien.  

Ytterligare information och intervjuförfrågningar av Twinning-sakkunniga: Heidi Lempinen, teamledare, tfn +358 40 350 9492.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 21.5.2018


© Finlands ambassad, Washington - Finlands generalkonsulaten, New York och Los Angeles
 | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter