Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Nätkonsuln ger råd för finländare som hamnat i nöd utomlands - Finlands ambassad, Washington - Generalkonsulaten, New York och Los Angeles : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Washington, D.C.
FINLANDS GENERALKONSULAT, New York och Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Tel. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Tel. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Tel. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Kontaktuppgifter
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 22.2.2018

Nätkonsuln ger råd för finländare som hamnat i nöd utomlands

Visste du att utrikesministeriet hjälper med konsulära ärenden även på Facebook?

Nettikonsuli

Nätkonsuln (Nettikonsuli) är en tjänst som utrikesministeriet erbjuder allmänheten. 

Nätkonsuln tar upp aktuella ärenden som rör resesäkerhet och ger tips och råd om resesäkerhet. 

Genom tjänsten kan du ställa frågor om resesäkerhet, om Finlands ambassader och konsulat utomlands eller om utrikesministeriets konsulära tjänster. 

Nätkonsuln ger råd om vad du som finsk medborgare eller permanent bosatt i Finland kan göra om du stöter på problem utomlands på grund av sjukdom, en olycka, om du blir offer för ett brott eller något liknande.

Nätkonsuln besvarar frågor så snabbt som möjligt. I svaren kan vi ge allmän information om konsulära tjänster och berätta om hur man vanligtvis går till väga i motsvarande situationer. 

Ärenden som rör privatpersoner är konfidentiella. Personers namn, hälsotillstånd och dylikt som omfattas av integritetsskyddet kan inte behandlas offentligt. Vi döljer alla meddelanden på väggen som faller under integritetsskyddet och besvarar dem med ett privat meddelande.

I brådskande fall kan du kontakta utrikesministerets jourcenter per telefon eller e-post, tfn + 358 9 160 55555, e-post paivystys.um@formin.fi. Jourcentret hjälper finländare i nöd utomlands dygnet runt, alla dagar på året.

Nätkonsuln betjänar på finska och svenska.

Nätkonsuln-sidan på Facebook

Skriv ut

Uppdaterat 9.11.2018


© Finlands ambassad, Washington - Finlands generalkonsulaten, New York och Los Angeles
 | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter