Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Ahtisaaridagarnas tema: alla konflikter kan lösas - Finlands ambassad, Washington - Generalkonsulaten, New York och Los Angeles : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Washington, D.C.
FINLANDS GENERALKONSULAT, New York och Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Tel. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Tel. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Tel. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Kontaktuppgifter
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 13.11.2017 | Utrikesministeriet

Ahtisaaridagarnas tema: alla konflikter kan lösas

Pressmeddelande 198/2017                                                                                  13.11.2017

De nationella Ahtisaaridagarna infaller i år den 15 november 2017. I år är Vasa huvudort för det årliga fredsmedlingsevenemanget.

Avsikten med Ahtisaaridagarna är att öka kunskapen om fredsmedling, konfliktlösning och betydelsen av medling. Avsikten är att göra fredsbygge och medling till en del av allas vardag genom att behandla temat i skolor, i offentliga diskussioner och på expertnivå. Idéer och material för Ahtisaaridagarna finns på webbadressen http://ahtisaaripaiva.fi/sv/delta/undervisningsmaterial/.

Onsdagen den 15 november besöker experter från konfliktlösningsorganisationen CMI skolor i Vasa för att berätta om fredsmedling och betydelsen av medling. Eleverna får också själva pröva på tvistlösning med hjälp av praktiska övningar. På eftermiddagen ordnas på Vasa universitet en paneldiskussion med temat ”fredsmedling som medborgerlig kompetens”. På programmet står också en kort intervju med president Martti Ahtisaari.

Utrikesminister Timo Soini deltar i Ahtisaaridagarna den 16 november då han besöker gymnasiet Tikkurilan lukio i Vanda.

Ahtisaaridagarnas huvudprogram har tidigare ordnats i Tammerfors, Uleåborg, Helsingfors, Kuopio, Åbo och Rovaniemi. Nästa års huvudort för Ahtisaaridagarna offentliggörs i Vasa. Det är CMI som är Ahtisaaridagarnas huvudarrangör.

Ytterligare information: Matti Karvanen, innehålls- och kommunikationsexpert, tfn +358 295 351 806.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

© Finlands ambassad, Washington - Finlands generalkonsulaten, New York och Los Angeles
 | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter