Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Mykkänen till Paris - Finlands ambassad, Washington - Generalkonsulaten, New York och Los Angeles : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Washington, D.C.
FINLANDS GENERALKONSULAT, New York och Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Tel. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Tel. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Tel. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Kontaktuppgifter
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 24.10.2017 | Utrikesministeriet

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Mykkänen till Paris

Pressmeddelande 183/2017                                                                                          24.10.2017

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen besöker Paris den 24–25 oktober. Under sitt besök träffar minister Mykkänen den franska statssekreteraren med ansvar för handels- och utvecklingsfrågor Jean-Baptiste Lemoyne. De ska diskutera handelspolitiska frågor, till exempel befogenhetsfördelningen gällande EU:s handelsavtal och uppföljningen av investeringar. Ministrarna ska också utbyta synpunkter om handel och hållbar utveckling samt om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Minister Mykkänen kommer också att träffa ordföranden för biståndskommittén underställd Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Charlotte Petri Gornitzka, och delta i biståndskommitténs granskningsmöte i samband med översynen av Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete.

I minister Mykkänens program ingår även diskussioner under ett evenemang som ordnas av franska arbetsgivarorganisationen Medef. Medefs chef för internationella ärenden Christine Lepage står värd för evenemanget.

Minister Mykkänen ska därtill hålla ett tal vid en tillställning som ordnas av Finlands OECD-representation och atomenergiorganet NEA (Nuclear Energy Agency). Minister Mykkänen träffar också den franska presidentens finanspolitiska rådgivare Charles-Henri Weymuller.

Ytterligare information: Tuuli-Maaria Aalto, ministerns diplomatiska rådgivare, utrikesministeriet, tfn +358 40 352 0463

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 24.10.2017


© Finlands ambassad, Washington - Finlands generalkonsulaten, New York och Los Angeles
 | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter