Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikesminister Soinis förslag till kompetenscentret för motverkande av hybridhot: En hybridriskbedömning av Östersjöregionen - Finlands ambassad, Washington - Generalkonsulaten, New York och Los Angeles : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Washington, D.C.
FINLANDS GENERALKONSULAT, New York och Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Tel. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Tel. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Tel. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Kontaktuppgifter
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 6.9.2017 | Utrikesministeriet

Utrikesminister Soinis förslag till kompetenscentret för motverkande av hybridhot: En hybridriskbedömning av Östersjöregionen

Pressmeddelande 150/2017
6.9.2017

Enligt utrikesminister Timo Soini är det viktigt att analysera faror och risker samt identifiera sårbarheter i samhället då hybridhot bekämpas.

Minister Soini har uppmanat Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot att främja EU:s och Natos samarbete kring bedömningen av faror och risker förknippade med hybridhot inom Östersjöregionen. Initiativet har tagits gemensamt med Sveriges utrikesminister Margot Wallström.

Enligt Soini kunde bedömningsarbetet genomföras som ett samarbete mellan EU och Nato. Detta initiativ – såvida det vidtas av kompetenscentret – kan vara modell för hur man utvecklar bedömningen också inom andra regioner, såsom Medelhavsområdet eller Svartahavsregionen, tror ministern.

I sitt tal betonade utrikesministern även det övergripande säkerhetstänkandet i bekämpningen av hybridhoten, cyberverksamhetsmiljöns sårbarhet samt scenariobaserade beslutsövningar.

"CYBRID-övningen som EU-ordförandelandet Estland ordnar vid EU:s försvarsministermöte imorgon är mycket aktuell och förtjänar lovord. Vi borde följa detta exempel", konstaterar minister Soini.

Utrikesminister Soini gratulerade kompetenscentret för motverkande av hybridhot till att ha uppnått en preliminär insatskapacitet och tackade andra deltagarländer för deltagandet i centrets start.

”Deltagarländernas samt EU:s och Natos åtagande inger förtroende för framtiden för detta samarbete", berömde ministern.

Den sjätte september i Helsingfors talade utrikesminister Soini vid inledningsseminariet för verksamheten vid Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot.

Ytterligare information: Raili Lahnalampi, utrikesministerns kabinettschef, tfn +358 50 550 7546.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 6.9.2017


© Finlands ambassad, Washington - Finlands generalkonsulaten, New York och Los Angeles
 | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter