Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Riksdagsledamoten Hanna Mäntylä specialrådgivare i Europarådet - Finlands ambassad, Washington - Generalkonsulaten, New York och Los Angeles : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Washington, D.C.
FINLANDS GENERALKONSULAT, New York och Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Tel. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Tel. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Tel. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Kontaktuppgifter
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 21.6.2017 | Utrikesministeriet

Riksdagsledamoten Hanna Mäntylä specialrådgivare i Europarådet

Pressmeddelande 118/2017
den 21 juni 2017

Riksdagsledamoten Hanna Mäntylä har utnämnts till sakkunnig vid Europarådets sekretariat i Strasbourg. Ett villkor för att Mäntylä ska kunna ta emot uppdraget är att riksdagen beviljar henne befrielse från uppdraget som riksdagsledamot.

Mäntylä ska arbeta underställd generaldirektören för demokrati och rapportera till Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland. Specialrådgivarens (Special Advisor) ansvarsområde är förebyggande av radikalisering med särskild fokus på ungdomsfrågor, diskriminering och marginalisering.

Europarådet och Finland lägger stor vikt vid att uppmärksamma ungdomar och förebygga diskriminering och marginalisering. Europarådets samarbete med medlemsstaterna i dessa frågor ska fördjupas.

Finland har traditionellt gett Europarådet sitt kraftiga stöd. Samarbetet med organisationen är aktivt och väletablerat. Finland kommer att vara ordförande i Europarådets ministerkommitté från november 2018 till maj 2019. När ordförandeskapet närmar sig vill Finland ytterligare stärka sitt stöd till och samarbete med organisationen.

Ytterligare information: Nina Nordström, enhetschef i enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn. 0295 350 104.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 21.6.2017


© Finlands ambassad, Washington - Finlands generalkonsulaten, New York och Los Angeles
 | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter