Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Ministern för nordiskt samarbete Anne Berner åker på möte till Tromsö - Finlands ambassad, Washington - Generalkonsulaten, New York och Los Angeles : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Washington, D.C.
FINLANDS GENERALKONSULAT, New York och Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Tel. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Tel. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Tel. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Kontaktuppgifter
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 21.6.2017

Ministern för nordiskt samarbete Anne Berner åker på möte till Tromsö

Pressmeddelande 116/2017
den 21 juni 2017

Ministern för nordiskt samarbete Anne Berner deltar i de nordiska samarbetsministrarnas möte i Tromsö i Norge den 22 juni 2017.

Ministrarna ska diskutera huvudtemat i programmet för Norges nordiska ordförandeskap som är ”Nordens ekonomi och klimat - en förändring i riktning mot grön ekonomi”.

Ministrarna ska fatta beslut om grundandet av ett tillfälligt ministerråd. Rådet ska främja genomförandet av förklaringen som gavs vid de nordiska och baltiska ländernas digitaliseringskonferens som hölls på ministernivå i Oslo i april.

Samarbetsministrarna ska också diskutera Nordiska ministerrådets budget för 2018.

Mer information:

Kari Kahiluoto, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 556

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 20.6.2017


© Finlands ambassad, Washington - Finlands generalkonsulaten, New York och Los Angeles
 | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter