Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Satu Santala återvände från Världsbanken till utrikesministeriets utvecklingssamarbete - Finlands ambassad, Washington - Generalkonsulaten, New York och Los Angeles : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Washington, D.C.
FINLANDS GENERALKONSULAT, New York och Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Tel. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Tel. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Tel. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Kontaktuppgifter
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 7.10.2016

Satu Santala återvände från Världsbanken till utrikesministeriets utvecklingssamarbete

Utvecklingssamarbetet måste vara betydelsefullt, effektivt och ge resultat, säger Satu Santala.

Satu Santala. Kuva: Samuli Siirala
Satu Santala. Foto: Samuli Siirala.

Hon har tre år i Världsbankens styrelse bakom sig. Satu Santala, 50, börjar jobba som chef för utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning den 1 september.

”Jag vill att vi i statsförvaltningen sköter utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet så väl att finländarna kan vara stolta över resultatet”, säger hon.

Santala anser att utvecklingssamarbetet måste kopplas till stora globala frågor, som klimatförändringen och migrationen. Arbetet måste vara effektivt. Det måste ge resultat och medborgarna måste informeras klart och tydligt om resultaten.

Man måste också fundera på var det lönar sig för Finland att vara med.

”Vi måste fråga oss varför vi handlar, vad vi eftersträvar och hur vi kan veta om vi lyckas eller inte.”

Santala representerade de nordiska och baltiska länderna i Världsbankens styrelse. Världsbanken är en utvecklingsbank som beviljar lån och bistånd till fattiga länder och medelinkomstländer.

Min uppfattning om utvecklingsfinansieringen klarnade, konstaterar Santala om sitt uppdrag.

Hon anser att gåvobistånd fortfarande är viktigt i så kallade bräckliga stater där affärsverksamhet är svårt. Bistånd behövs också bland annat för att stärka civilsamhället i utvecklingsländer för att demokratin ska förverkligas. I många utvecklingsländer kan till exempel kraftverk byggas med privata pengar.

”Vi måste förstå utvecklingsfinansiering mer övergripande”, säger Santala.

Det är centralt i dagens sätt att se på utveckling att Agenda 2030 för hållbar utveckling inte finansieras enbart genom utvecklingssamarbete utan också genom privata investeringar och ländernas egna skatteintäkter.

En bekant avdelning

Satu Santala var biträdande avdelningschef vid utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning när finansminister Jutta Urpilainen (sd) utnämnde henne till representant i Världsbankens styrelse.

Utnämningen väckte en viss uppståndelse. Santala gick förbi 37 sökande, bland dem före detta ministrar.

Santala konstaterar att hon var bekant med ”människorna, sakfrågorna och arbetssättet i styrelsen”. Hon hade arbetat som den tjänsteman på utrikesministeriet som instruerade de nordiska och baltiska staternas representant i Världsbanken för Finlands del.

Santala återvänder till en bekant avdelning. ”Jag vill vara en chef som skapar en positiv arbetsmiljö.”

Santala har tjänstgjort vid utrikesministeriet sedan 1994.

Hon utexaminerades från Åbo Akademi som politices magister 1994 och från utrikesministeriets kurs i internationella ärenden för diplomater (KAVAKU) 1996. Santala har tjänstgjort flera år vid Finlands ambassader i Indien och Tanzania.

Päivi Ängeslevä

Skribenten är frilansjournalist som bevakar utvecklingsfrågor.

Skriv ut

Uppdaterat 7.10.2016


© Finlands ambassad, Washington - Finlands generalkonsulaten, New York och Los Angeles
 | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter