Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Zikaviruset sprider sig särskilt i Latinamerika – skydda dig för myggbett när du reser i världen - Finlands ambassad, Washington - Generalkonsulaten, New York och Los Angeles : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Washington, D.C.
FINLANDS GENERALKONSULAT, New York och Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Tel. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Tel. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Tel. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Kontaktuppgifter
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 10.2.2016

Zikaviruset sprider sig särskilt i Latinamerika – skydda dig för myggbett när du reser i världen

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att personer som är gravida överväger att skjuta upp resor som inte är nödvändiga till områden där zikaviruset sprider sig aktivt.

De områden som detta gäller hittar du här: Centers for Disease Control and Prevention - Zika-affected Areas.

Kom ihåg att det är viktigt i många länder att skydda sig mot myggbett också på grund av andra sjukdomar. Läs mera (på finska) om hur man skyddar sig mot myggbett: Terveyskirjasto - Hyttysen pistoilta suojautuminen.

Också utrikesministeriet och Finlands ambassader följer hur sjukdomens sprider sig. I utrikesministeriets resemeddelanden för olika länder finns länkar till Europeiska smittskyddsmyndighetens och WHO:s rekommendationer. Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som behövs. Du hittar information på följande webbplatser:

Ytterligare information:

Skriv ut

Uppdaterat 10.2.2016


© Finlands ambassad, Washington - Finlands generalkonsulaten, New York och Los Angeles
 | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter