Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Flera nya ambassadörer - Finlands ambassad, Washington - Generalkonsulaten, New York och Los Angeles : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Washington, D.C.
FINLANDS GENERALKONSULAT, New York och Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Tel. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Tel. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Tel. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Kontaktuppgifter
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 30.3.2015

Flera nya ambassadörer

Republikens president utnämnde vid föredragningen fredagen den 6 mars följande nya ambassadörer:

Utrikesrådet Pertti Ikonen till chef för ambassaden i Belgrad, Serbien, från och med den 1 september 2015.  Ikonen flyttar till Belgrad från den utvecklingspolitiska avdelningen där han sköter uppgiften som samordnare av det utvecklingssamarbete som stöder handeln. Inom utrikesrepresentationen har han erfarenhet från Finlands ambassader i Caracas, Tallinn och Köpenhamn. I Finland har han förutom vid utrikespolitiska avdelningen även tjänstgjort vid politiska avdelningen. Ikonen inledde sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1989.

Utrikesrådet Ritva Koukku-Ronde till chef för ambassaden i Berlin, Tyskland, från och med den 1 september 2015. Koukku-Ronde flyttar till Berlin från tjänsten som chef för ambassaden i Washington. Dessförinnan tjänstgjorde hon som ansvarig understatssekreterare för utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete. Koukku-Ronde, som inledde sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1985, har förutom i Washington även tjänstgjort vid Finlands beskickningar i Nairobi, Haag, Bonn och Berlin. Vid ministeriet har Koukku-Ronde tjänstgjort i olika uppgifter vid press- och kulturavdelningen, politiska och utvecklingspolitiska avdelningen och Europaavdelningen.

Utrikesrådet Anne Meskanen till chef för ambassaden i Kabul, Afghanistan, från och med den 1 september 2015. Till Kabul flyttar Meskanen från Finlands representation i Pristina där hon tjänstgör som chargé d'affaires ad interim. Hon har även erfarenhet från Finlands beskickningar i Bukarest och Damaskus samt från Finlands ständiga FN-representation i New York. I Finland har Meskanen tjänstgjort vid ministeriets EU-sekretariat och avdelningen för globala ärenden. Hon inledde sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1996.

Utrikesrådet Juha Virtanen till chef för ambassaden i Kiev, Ukraina, från och med den 1 september 2015. Virtanen är för närvarande chef för Finlands ambassad i Lima. Virtanen inledde sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1987 och har innehaft olika uppgifter vid politiska avdelningen, rättsavdelningen och sekretariatet för EU-ordförandeskapet. Vid Finlands beskickningar har han tjänstgjort i Madrid, vid den ständiga EG-representationen i Bryssel och generalkonsulatet i S:t Petersburg samt två gånger i Paris.

Utrikesrådet Mika Koskinen till chef för Finlands ambassad i Lima, Peru, från och med den 1 september 2015. Koskinen flyttar till Lima efter att ha varit chef för personaltjänster vid utrikesministeriet. Inom Finlands utrikesrepresentation har han tidigare innehaft uppdrag vid Finlands ambassader i Haag, Paris, Dublin och Madrid. Vid ministeriet har Koskinen tidigare tjänstgjort vid bl.a. sekretariatet för EU-ordförandeskapet och enheten för Latinamerika och Karibien. Han inledde sin karriär vid utrikesministeriet 1995.

Utrikesrådet Päivi Luostarinen till chef för Finlands ambassad i London, Storbritannien, från och med den 1 september 2015. Luostarinen flyttar till London från Finlands beskickning i Berlin, där hon har varit chef sedan 2011. Innan det var hon avdelningschef för utrikesministeriets Europaavdelning. Luostarinen inledde sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1981 och har innehaft uppgifter vid rättsavdelningen, politiska avdelningen, administrativa avdelningen och handelspolitiska avdelningen. Dessutom har hon tjänstgjort vid Finlands ständiga representation vid FN i New York och vid Finlands ständiga EU-representation i Bryssel. Luostarinen har även varit medlem av kommissionär Erkki Liikanens kabinett i Europeiska kommissionen i Bryssel 1995–1996.

Utrikesrådet Roy Eriksson till chef för Finlands ambassad i México, Mexico, från och med den 1 september 2015. Eriksson har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1990 och flyttar till México efter att ha varit chef för enheten för Latinamerika och Karibien. Han har tidigare tjänstgjort vid Finlands ambassader i Ankara, Ottawa och Berlin samt vid Finlands ständiga representation vid EU i Bryssel. Dessutom har han innehaft olika uppgifter vid ministeriets handelspolitiska avdelning och Europaavdelning.

Utrikesrådet Anne Huhtamäki till chef för Finlands ambassad i Pristina, Kosovo, från och med den 1 september 2015. Huhtamäki flyttar till Pristina från Finlands ständiga representation vid Unesco i Paris, där hon är ställföreträdande ständig representant. Hon har även erfarenheter från Finlands ständiga representation i Genève och från Finlands generalkonsulat i Los Angeles. Vid ministeriet har Huhtamäki innehaft uppgifter vid flera olika avdelningar. Hon inledde sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1985.

Utrikesrådet Anne Vasara till chef för Finlands ambassad i Rabat, Marocko från och med den 1 september 2015. Hon flyttar över till Rabat från Washington, där hon är ställföreträdare för ambassadören. Före tjänstgöringen Washington har hon varit personalplaneringschef vid ministeriet. Vasaras tidigare uppgifter i utlandet har varit vid Finlands OECD-representation i Paris, Finlands ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg och Finlands ständiga representation vid EU i Bryssel. Anne Vasara kom till utrikesministeriet 1989, och har i hemlandet arbetat på handelspolitiska, politiska och utvecklingspolitiska avdelningen, vid EU-sekretariatet samt inom personalförvaltningen.

Utrikesrådet Kirsti Kauppi till chef för Finlands ambassad i Washington från och med den 1 september 2015. Kauppi kom till utrikesministeriet 1983, och för närvarande är hon avdelningschef för utrikesministeriets politiska avdelning. Hon har tidigare arbetat på ministeriets politiska avdelning och även på avdelningen för utvecklingssamarbete. Inom utrikesrepresentationen har Kauppi senast tjänstgjort i Wien, där hon tjänstgjorde som Finlands ambassadör samt som ständig representant vid IAEA och FN-organen i Wien. Hon har utrikesrepresentationserfarenhet även från Finlands ambassad i Bangkok, ständiga EU-representationen i Bryssel, ambassaden i Washington och ambassaden i Berlin.

Utrikesrådet Jan Wahlberg till chef för generalkonsulatet i Shanghai, Kina från och med den 1 juli 2015. För närvarande är Wahlberg chef för enheten för allmänna EU-frågor och samordning vid Europaavdelningen. Han har erfarenhet från Finlands ambassader i Tokyo, Sofia och Madrid samt från den ständiga representationen vid Europeiska unionen i Bryssel. Wahlberg, som inledde sin karriär vid utrikesministeriet 1994, har i hemlandet arbetat med olika uppgifter på Europaavdelningen.

Skriv ut

Uppdaterat 18.5.2015


© Finlands ambassad, Washington - Finlands generalkonsulaten, New York och Los Angeles
 | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter