Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Koulutusalan Team Finland-työstä ja koulutussektorin kehityksestä Yhdysvalloissa - Suomen suurlähetystö, Washington - Suomen pääkonsulaatit, New York ja Los Angeles : Team Finland

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Washington, D.C.
SUOMEN PÄÄKONSULAATIT, New York ja Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Puh. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Puh. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Puh. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Yhteystiedot
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 18.8.2014 | Suomen pääkonsulaatti, Los Angeles

Koulutusalan Team Finland-työstä ja koulutussektorin kehityksestä Yhdysvalloissa

Los Angelesin pääkonsulaatti markkinoi Suomea opiskelijavaihtoon, järjestää Team Finland-tilaisuuksia koulutusalan suomalaisfirmoille sekä verkottuu Los Angelesin koulutusalan ammattilaisiin. Toukokuussa Los Angelesissa pidetyssä ”USA:n Davos-kokouksessa” eli Global Conferencessa käydyissä koulutusalan paneeleissa julistettiin uskoa teknologian hyödyntämiseen oppimisessa, erityisesti online-koulutuksen ja tablet-tietokoneiden osalta. USA:n omat opetussektorin haasteet ovat kuitenkin eriarvoisuuden myötä huomattavia ja köyhimmissä väestöryhmissä haasteita löytyy jopa luku- ja kirjoitustaitoon.

Tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen tarjoaminen kaikille ja uudenlaisten oppimismuotojen soveltaminen ovat sekä suomalaisen että amerikkalaisen koulumaailman suurimpia haasteita. Kuva: Flickr/Temari 09

Team Finland-työtä koulutussektorilla

Los Angelesin pääkonsulaatti jatkaa suomalaisen koulutusviennin markkinointia muun muassa tapaamalla paikallisia merkittäviä viranomaisia, instituutteja ja toimijoita sekä järjestämällä yksittäisiä koulutusmarkkinointitapaamisia eri oppilaitoksissa yritysten Team Finland -vienninedistämistäkään unohtamatta. Keväällä pääkonsuli Juha Markkanen ja CIMO-harjoittelija Heidi Luukkonen kävivät verkottumassa ja tutustumassa Rand Corporationiin ja sen koulutustarjontaan. Alkuvuodesta edistettiin yhden suomalaisyrityksen vientiponnisteluja useammalla tilaisuudella.

Rand Corp.:ssa tutustuttiin instituutin toimintaan yleisesti, markkinoitiin Suomea sekä kartoitettiin mahdollisia yhteistyömuotoja tulevaisuutta ajatellen. Rand Corporation Santa Monicassa toimiva, voittoa tavoittelematon instituutti, jonka tarkoituksena on luoda keinoja parantaa päätöksentekoa ja käytäntöjä tutkimuksen ja analyysin kautta. Randin keskeisiä tutkimusaloja ovat terveys, koulutus, kansallinen turvallisuus, kansainväliset suhteet, laki ja elinkeinoelämä sekä ympäristö. Randin keskeisimpiä fokuksia koulutusalalla ovat muun muassa luokkakokojen pienentäminen, matemaattisten ja tiedeaineiden opetuksen uudistukset sekä tasalaatuisen opetuksen varmistaminen myös köyhemmillä alueilla.

John Pane kertoi vierailulla käynnissä olevasta projektista, jossa tutkitaan opetuksellisen tietotekniikkasovelluksen hyötyjä ja haittoja. Toistaiseksi projektin tulokset osoittavat, että oppimistuloksien paranemiseen vaikuttaa sovelluksen lisäksi keskeisesti myös opettaja sekä luonnollisesti myös muu oppimista tukeva materiaali kuten oppikirjat. Lisäksi tapaamisessa perehdyttiin amerikkalaisen koulumaailman haasteisiin, kuten yhteiskunnan eriarvoisuuteen ja siihen, miten jatkossa olisi mahdollista taata erilaisin projektein parempi koulutus ja työllistyminen myös vähävaraisten perheiden lapsille.

Yhtymäkohtia suomalaiseen ja amerikkalaiseen koulumaailman haasteisiin löytyy. Suurimpina haasteina kummallakin on tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen tarjoaminen kaikille, uudenlaisten oppimismuotojen ja innovaatioiden soveltaminen eri kouluasteille sekä monipuolisten koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen myös niille nuorille, jotka eivät halua lähteä akateemiselle polulle. Rand Institute olisi varteenotettava yhteistyökumppani suomalaista koulutusvientiä ajatellen, sillä he suhtautuvat hyvin avomielisesti ja kiinnostuneesta koulutussektoriin maailmanlaajuisesti ja jossa selvästi tunnustetaan oppilaiden yksilölliset erot ja opettajan oman työn keskeinen merkitys oppimisessa.

Markkinointitapahtumassa pohdittiin mikä tekee suomalaisesta koulutuksesta ja koulutusjärjestelmästä erityisen hyvän. Tapaamisen tarkoituksena oli ennen kaikkea jatkaa hyvin alkanutta tiivistä yhteistyötä professori Kalbin kanssa sekä edistää tietoutta suomalaisista yliopistoista ja niiden tarjoamista vaihtoehdoista opiskelijavaihtoa ajatellen.

Tablet-tietokoneiden hyödyntämisen arvioidaan sitouttavan opiskelijoita aiempaa paremmin opiskelemaan. Kuva: Flickr/{Flixelpix} David

Global Conference 2014:n koulutuspaneelien annista

Los Angelesissa järjestetään vuosittain ”USA:n Davos-kokous”, jonka järjestää kaupungissa sijaitseva Milken Institute. Tämän hyvin poikkitieteellisen Global Conferencen koulutussektoria käsitelleen paneelin asiantuntijoiden mukaan teknologia on marssimassa vahvasti USA:n koulutussektorille. Tähän myös uskotaan. Erityisesti online eli verkkopohjaisen koulutuksen ja tablet-pohjaisen opetuksen uskottiin kasvavan maassa ripeästi eri tasoilla. Online-opiskeluja kerrottiin USA:ssa voitavan jatkaa nyt jopa tohtorin väitöskirjaan saakka.

Online-opiskelun ja myös tablet-tietokoneiden hyödyntämisen arvioitiin sitouttavan opiskelijoita aiempaa paremmin todella opiskelemaan eli oppimaan oikeasti näin oppimistuloksia parantaen. Oppimistulosten arvioitiin paranevan teknologian avulla nimenomaan köyhempien opiskelijoiden osalta, joiden oppimiseen liittyy tällä hetkellä Yhdysvalloissa hyvin mittavia haasteita. Köyhimmissä väestöryhmissä haasteita liittyy jopa luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen. Seminaarissa muistutettiinkin, että maahanmuutolla on keskeinen merkitys USA:n taloudellisen kilpailukyvyn säilyttämisessä.

Juha Markkanen ja Heidi Luukkonen

Tulosta

Päivitetty 9.9.2014


© Suomen suurlähetystö ja pääkonsulaatit: Washington, New York ja Los Angeles
 | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot