Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland skärper sin FN-politik - Finlands ambassad, Washington - Generalkonsulaten, New York och Los Angeles : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Washington, D.C.
FINLANDS GENERALKONSULAT, New York och Los Angeles

 • Embassy of Finland, Washington
  Tel. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
 • Consulate General of Finland, New York
  Tel. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
 • Consulate General of Finland, Los Angeles
  Tel. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
 • Kontaktuppgifter
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 23.7.2013 | Finlands ambassad, Washington

Finland skärper sin FN-politik

Finlands utrikesförvaltnings nya FN-strategi publicerades i samband med SuomiAreena (Finlandsarenan) i Björneborg den 17 juli. När strategin presenterades underströk utrikesminister Erkki Tuomioja den nya strategins betydelse för Finlands FN-politik. Med hjälp av sin nya strategi strävar Finland efter att främja sina målsättningar inom FN effektivare och mera konsekvent än tidigare.

Utrikesminister Tuomioja betonade att hållbar utveckling innehar en central position i Finlands FN-politik. Att skapa en hållbar grund för den globala utvecklingen utgör en av mänsklighetens stora gemensamma utmaningar och FN spelar den viktigaste rollen i detta sammanhang.

Den kraftiga betoningen av hållbar utveckling syns också i Finlands nya FN-strategi, där de ämneshelheter som Finland i den närmaste framtiden främst prioriterar finns fastslagna mera precist än tidigare. Finland vill skapa förutsättningar för hållbar utveckling inom sin FN-verksamhet med hjälp av fyra teman. De är följande:

 • förebyggande och förhindrande av konflikter, bland annat genom att främja fredsförmedling
 • främjande av jämställdhet mellan könen, bland annat genom att stödja sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter i samma sammanhang
 • stöd till demokratiska institutioner och rättstatsprincipen i FN:s verksamhet
 • eliminering av extrem fattigdom, reducering av ojämlikhet och främjande av miljöhållbarhet

Strategin kommer att finnas tillgänglig på svenska och engelska i ett senare skede.

Skriv ut

Uppdaterat 16.8.2013


© Finlands ambassad, Washington - Finlands generalkonsulaten, New York och Los Angeles
 | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter