Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Astrid Thors blir OSSE:s minoritetsombud - Finlands ambassad, Washington - Generalkonsulaten, New York och Los Angeles : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Washington, D.C.
FINLANDS GENERALKONSULAT, New York och Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Tel. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Tel. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Tel. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Kontaktuppgifter
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 23.7.2013 | Finlands ambassad, Washington

Astrid Thors blir OSSE:s minoritetsombud

Astrid Thors Astrid Thors blir OSSE:s minoritetsombud. Foto: Eero Kuosmanen

Vicehäradshövdingen och riksdagsledamot Astrid Thors har valts till Europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationen OSSE:s minoritetsombud. OSSE:s 57 medlemsstaters gemensamma ministerråd utnämnde sitt nya minoritetsombud att tillträda tjänsten den 20 augusti 2013. Mandatet är treårigt.

OSSE:s 57 medlemsstaters gemensamma ministerråd utnämnde sitt nya minoritetsombud att tillträda tjänsten den 20 augusti 2013. Mandatet är treårigt.

OSSE:s minoritetsombud är ett konfliktförebyggande organ. Ombudet försöker förebygga och lindra spänningar i samband med nationella minoriteter i OSSE-området. Viktiga delar av arbetet utgörs av tyst diplomati och stöd till samarbete mellan olika parter. Målet är att ingripa i spänningar i ett så tidigt skede som möjligt. Minoritetsombudet kan vid behov också påkalla OSSE:s medlemsstaters uppmärksamhet om enskilda situationer förorsakar bekymmer.

OSSE:s medlemsstater enades om minoritetsombudets uppgifter år 1992. Ombudets byrå är belägen i Haag, Nederländerna. Astrid Thors efterträder norrmannen Knut Vollebaek.

Astrid Thors besitter en gedigen internationell kunskap om minoritetsfrågor samt invandrings- och flyktingpolitikens utveckling, så väl på nationell nivå som i EU-sammanhang. Hon har varit riksdagsledamot sedan år 2004. Under tiden 2007–2011 var hon Finlands migrations- och Europaminister och medlem av Europaparlamentet från 1996-2004.

Skriv ut

Uppdaterat 23.7.2013


© Finlands ambassad, Washington - Finlands generalkonsulaten, New York och Los Angeles
 | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter