Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter i befolkningsdatasystemet! - Finlands ambassad, Washington - Generalkonsulaten, New York och Los Angeles : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Washington, D.C.
FINLANDS GENERALKONSULAT, New York och Los Angeles

 • Embassy of Finland, Washington
  Tel. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
 • Consulate General of Finland, New York
  Tel. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
 • Consulate General of Finland, Los Angeles
  Tel. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
 • Kontaktuppgifter
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 25.6.2013 | Finlands ambassad, Washington

Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter i befolkningsdatasystemet!

Finska medborgare som bor utomlands har en lagstadgad plikt att meddela förändringar i sina personuppgifter till befolkningsdatasystemet. Det här gäller också personer med dubbelt medborgarskap som är bosatta i Sverige.*) 

väestörekisterikeskusDet lönar sig med jämna mellanrum att kontrollera att din adress och andra uppgifter i befolkningsdatasystemet är uppdaterade. Du kan kolla dina uppgifter genom Befolkningsregistreringscentralens avgiftsfria tjänst eller be en magistrat göra det.
 

Handlingar som gäller ändrade uppgifter kan antingen skickas till en magistrat eller lämnas hos en finländsk beskickning. Alla handlingar måste vara i original, legaliserade och översatta.

Läs mera på magistraternas webbplats, där det finns detaljerade anvisningar för hur man anmäler förändrade uppgifter. Blanketterna finns på svenska på magistraternas webbplats och på suomi.fi.

När uppgifterna i befolkningsdatasystemet är korrekta

 • går det snabbare att få ett nytt pass
 • kan du få meddelande om rösträtt i finska val per post
 • kan personer med dubbelt medborgarskap på meddelande om risken att förlora sitt finska medborgarskap när de fyller 22 och instruktioner för hur medborgarskapet bevaras
 • är män med dubbelt medborgarskap automatiskt befriade från uppbåd och värnplikt om det framgår att han har bott utomlands de senaste sju åren.

*) Finland har ett särskilt avtal med Sverige om att de svenska myndigheterna automatiskt meddelar förändringar i finska medborgares befolkningsuppgifter till Finland. Personer med dubbelt medborgarskap räknas däremot som svenska medborgare och måste därför själva meddela förändrade uppgifter till Finlands befolkningsdatasystem.
 

Skriv ut

Uppdaterat 25.6.2013


© Finlands ambassad, Washington - Finlands generalkonsulaten, New York och Los Angeles
 | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter