Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Vuoden 2014 Team Finland -strategia on nyt valmis - Suomen suurlähetystö, Washington - Suomen pääkonsulaatit, New York ja Los Angeles : Team Finland

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Washington, D.C.
SUOMEN PÄÄKONSULAATIT, New York ja Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Puh. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Puh. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Puh. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Yhteystiedot
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 25.6.2013 | Suomen suurlähetystö, Washington

Vuoden 2014 Team Finland -strategia on nyt valmis

Valtioneuvosto hyväksyi tänään ensimmäisen Team Finland -verkoston työtä ohjaavan vuosittaisen strategian. Strategia määrittää Team Finland -verkoston toiminnan painopisteet vuodelle 2014.

TF-tiimit maailmallaMinisterit Stubb, Katainen, Kiuru ja Hautala. Kuva: Laura Kotila/VNK

Team Finland: Strategia 2014

Team Finland (TF) tuo yhteen Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja ja maakuva­työtä edistävät toimijat kotimaassa ja ulkomailla. Tavoitteena on selkeä ja asiakaslähtöinen toimintamalli, jossa toimijat tuodaan saman sateenvar­jon alle ja niitä ohjaavat yhteiset, valtioneuvoston vuosittain vahvistamat tavoitteet. Samalla pyritään entistä joustavampaan toimintatapaan, jossa hankkeita toteutetaan yhteistyössä valtion ja yksityisten toimijoiden kesken.

Team Finland on käynnistysvaiheensa jälkeen edennyt vauhdikkaasti yhteiseen tekemiseen. Vuoden 2014 Team Finland-strategia määrittää toiminnan painopisteet seuraavalle vuodelle. Strategia on valmisteltu pää­ministerin johtamassa taloudellisten ulkosuhteiden ohjausryhmässä ja hy­väksytty valtioneuvoston periaatepäätöksenä 13.6.2013. Sen valmistelussa on kuultu laajasti verkoston toimijoita, sidosryhmiä ja kansalaisjärjestöjä.

Strategia päivitetään vuosittain, mutta koko pyörää ei ole tarkoitus keksiä vuosittain uudelleen. Pitkäjänteinen työ ja jatkuvuus ovat tärkeitä, esimer­kiksi maakuvatyössä ja eri teemojen ja maantieteellisten painopisteiden toimeenpanossa. Näkökulman tulee olla myös yksittäisiä hallituskausia pi­dempi. Vuosittainen päivittäminen on tarpeen, jotta voimme tarttua uusiin mahdollisuuksiin ja syventää asteittain TF-verkoston toimintaa.

Strategian tarkoituksena on varmistaa, että verkosto kokonaisuutena tekee oikeita asioita ja on valmistautunut niiden hoitamiseen mahdollisimman hyvin. Tämä ei sulje pois muita, vuoden aikana paikallisesti esiin nousevia uusia tärkeitä mahdollisuuksia. Koko verkostolta toivotaan jatkuvaa aloit­teellisuutta ja aktiivisuutta painopisteiden ja kärkihankkeiden kehittämi­sessä. Samalla kannustetaan uusien ideoiden ja toimintatapojen inno­vointiin ja kokeilemiseen sekä hyvien käytäntöjen jakamiseen.

Tulosta

Päivitetty 23.7.2013


© Suomen suurlähetystö ja pääkonsulaatit: Washington, New York ja Los Angeles
 | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot