Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Nätverket Team Finland inleder sin verksamhet i världen - Finlands ambassad, Washington - Generalkonsulaten, New York och Los Angeles : Team Finland

FINLANDS AMBASSAD, Washington, D.C.
FINLANDS GENERALKONSULAT, New York och Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Tel. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Tel. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Tel. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Kontaktuppgifter
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 1.2.2013

Nätverket Team Finland inleder sin verksamhet i världen

Nätverket Team Finland inleder sin verksamhet i världen den 1 februari. Man har bildat 72 team i olika länder. Dessa team ska sammanföra de finländska myndigheter, offentligt finansierade organisationer samt andra viktiga Finlandsaktörer som verkar inom området. Man har fastställt arbetsprogram för teamen och utsett samordnare som känner till nätverkets lokala verksamhet och tjänster.

I början av februari öppnades också Team Finlands webbsidor på adressen team.finland.fi. På sidorna samlas information om verksamheten och olika evenemang inom ramen för Finlands externa ekonomiska relationer, kontaktinformation för nätverket i sin helhet samt en kanal för de tjänster som de olika organisationerna erbjuder.

Nätverket Team Finland främjar Finlands externa ekonomiska relationer, Finlandsbilden, företagens internationalisering och utländska investeringar i Finland. Kärnan i nätverket utgör arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och de offentligt finansierade organisationer som omfattas av dessa ministeriers styrning samt utländska nätverk. Nätverket Team Finland har en gemensam styrning som underlyder statsministern.

Skriv ut

Uppdaterat 1.2.2013


© Finlands ambassad, Washington - Finlands generalkonsulaten, New York och Los Angeles
 | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter