Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Sormenjäljet lisätään uusiin passeihin 29. kesäkuuta lähtien - Suomen suurlähetystö, Washington - Suomen pääkonsulaatit, New York ja Los Angeles

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Washington, D.C.
SUOMEN PÄÄKONSULAATIT, New York ja Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Puh. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Puh. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Puh. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Yhteystiedot
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 29.6.2009

 

Sormenjäljet lisätään uusiin passeihin 29. kesäkuuta lähtien

Uudenlaisia, sormenjäljillä varustettuja passeja myönnetään 29. kesäkuuta lähtien. Hallitus esitti torstaina 25. kesäkuuta passilain muuttamista koskevan lain vahvistamista. Tasavallan presidentti vahvisti lain muutokset 26. kesäkuuta, ja lain muutokset tulivat voimaan 29. kesäkuuta.

EU:n passiasetus velvoittaa jäsenvaltiot lisäämään sormenjäljet kansallisiin passeihin ja matkustusasiakirjoihin viimeistään kesäkuussa 2009. Sormenjäljet ovat toinen biometrinen tunniste, joka otetaan käyttöön kansallisissa passeissa. Digitaalinen kasvokuva sisällytettiin passin siruun vuonna 2006.

Sormenjäljet otetaan passia haettaessa hakijoilta, jotka hakevat tavallista passia, Ahvenanmaan passia, väliaikaista passia, diplomaatti- ja virkapassia, merimiespassia, muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa.
Passinhakijalta ei oteta sormenjälkiä, jos niitä ei saada iän, vamman, fyysisen esteen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Passinhakijan on pyynnöstä esitettävä esteestä luotettava selvitys. Alle 12-vuotiailta ei oteta sormenjälkiä.

Sormenjälki parantaa passin turvallisuutta

Passin siruun talletettavilla sormenjäljillä parannetaan passin turvallisuutta ja luodaan luotettavampi yhteys matkustusasiakirjan ja sen haltijan välille. Lisäksi sormenjäljet rekisteröidään kansalliseen rekisteriin. Rekisteröimällä sormenjäljet henkilö voidaan tunnistaa luotettavasti passia haettaessa ja matkustusoikeuden osoittamiseen liittyvissä tilanteissa. Rekisteröinnin tavoitteena on suojata henkilön henkilöllisyyttä, henkilökohtaista turvallisuutta ja estää yksityiselämän suojaa loukkaava henkilöllisyyden väärinkäyttö.

Passin siruun talletettuja sormenjälkiä saa lukea vain passiviranomainen sekä poliisi- ja rajatarkastusviranomainen silloin, kun se on tarpeen asiakirjan aitouden todentamiseksi ja asiakirjan haltijan henkilöllisyyden varmistamiseksi passin hakemiseen ja matkustusoikeuden toteamiseen liittyvissä tilanteissa. Sisäasiainministeriö päättää lukuoikeuksien myöntämisestä ja niiden peruuttamisesta ulkomaan viranomaisille.

Rekisteriin talletettuja passinhakijan sormenjälkitietoja voidaan käyttää henkilön henkilöllisyyden varmistamiseksi silloin, kun käyttötarve liittyy passinhakijan tunnistamiseen henkilön hakiessa passia tai passinhaltijan tunnistamiseen tilanteessa, jossa viranomaisella on henkilön matkustusoikeuteen, maastalähtöön ja maahantuloon liittyvä oikeus tarkastaa henkilön henkilöllisyys ja esitetyn asiakirjan aitous.

Hakijalta otettua ja rekisteriin talletettua sormenjälkeä voidaan käyttää myös haetun asiakirjan valmistamiseksi. Lisäksi poliisi saa käyttää sormenjälkitietoja tilanteissa, joissa se on välttämätöntä luonnononnettomuuden, suuronnettomuuden tai muun katastrofin taikka rikoksen kohteeksi joutuneen tai muuten tunnistamattomaksi jääneen uhrin tunnistamiseksi. Sen sijaan poliisilla ei ole oikeutta käyttää rekisteriin talletettuja sormenjälkitietoja rikosten selvittämiseksi.

Uudenlaisten passien myöntäminen saattaa aiheuttaa ruuhkaa toimipisteissä. Kansalaisten kannattaakin varata vähän enemmän aikaa passihakemuksen jättämiseen.

Voimassaolevat siruttomat passit ja myös vain kasvokuvan sisältävät passit ovat uudistuksen jälkeen täysin käyttökelpoisia, eikä niitä tarvitse voimassaoloaikanaan vaihtaa uusiin.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 25.9.2009


© Suomen suurlähetystö ja pääkonsulaatit: Washington, New York ja Los Angeles
 | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot