Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Konsuli- ja kansalaispalvelut - Suomen suurlähetystö, Washington - Suomen pääkonsulaatit, New York ja Los Angeles : Palvelut Suomen kansalaisille : Konsuli- ja kansalaispalvelut

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Washington, D.C.
SUOMEN PÄÄKONSULAATIT, New York ja Los Angeles

 • Embassy of Finland, Washington
  Puh. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
 • Consulate General of Finland, New York
  Puh. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
 • Consulate General of Finland, Los Angeles
  Puh. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
 • Yhteystiedot
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Konsuli- ja kansalaispalvelut

Ajokortti

Yhdysvalloissa ulkomaalaisen ajokortin käytön ehdot on määritelty osavaltiokohtaisesti. Ajokortin tueksi on suositeltavaa olla USA-käännösliite tai (Geneven 1949 tieliikennesopimuksen mukainen) kansainvälinen ajokortti, sillä niitä saatetaan vaatia poliisin pysäyttäessä, onnettomuustilanteissa tai autonvuokrauksen yhteydessä. Asiakirjat myöntää Autoliitto. Yhdysvalloissa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten tulee lähtö­kohtaisesti hankkia paikallinen ajokortti. Lisätietoja saa toimivaltaiselta paikallisviranomaiselta sekä Yhdysvaltojen suur­lähetystöltä Suomessa.

Ulkomailla anastetun, kadonneen tai vioittuneen suomalaisen ajokortin tilalle voi hakea ajokortin kaksoiskappaletta olemalla yhteydessä Suomen kotipaikkakunnan poliisiin ja pyytämällä tarvittavan hakemus­lomakkeen. Suomen ulkomaan edustustot eivät myönnä ajokortteja tai käsittele hakemuksia. Poliisin ajokorttihakemuslomakkeeseen vaadittavan alle­kirjoituksen voi todistaa oikeaksi Suomen ulkomaan edustustossa (suurlähetystö Washington, pääkonsulaatit New York/Los Angeles tai kunniakonsulaatti) maksullisella notaaritoimituksella (palveluhinnasto). Notaaritodistus tulee hakea henkilökohtaisesti esittämällä henkilöllisyystodistuksen ja sitä varten on varattava aika (ks. Notaaripalvelut). Hakijan on itse toimitettava hakemuslomake, valokuvat, henkilöllisyystodistuksen kopio sekä muut vaadittavat asiakirjat (esim. poliisiraportti) Suomen poliisille. Kaikista ajokortin uusimiseen liittyvistä seikoista, kuten maksusta, käsittelystä ja noutamisesta/lähettämisestä on sovittava suoraan poliisiviranomaisen kanssa.

Joissain tapauksissa (esim. autovuokraamot) ajo-oikeuden todistamiseksi riittää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin myöntämä asiakirja. Englanninkielisen ajo-oikeustodistuksen voi tilata ulkomaalaiseen osoitteeseen suomalaisilla pankkitunnuksilla www.suomi.fi -palvelusta (hakusana: ajokorttiotepyyntö). Pankkitunnusten puuttuessa tulee ottaa yhteys Trafin neuvontaan. Edustustoilla ei ole toimivaltaa todistaa ajo-oikeutta.

Sivun alkuun

Apostille

Kun vieraan valtion asiakirja esitetään toisen maan viranomaisille (esim. rekisteröintiä varten), tulee sen oikeellisuus todentaa laillistamismenettelyllä. Asiakirjan laillistaminen on asiakkaan oikeusturvaan liittyvä toimenpide, jolla varmistetaan, että todistuksen antajalla on oikeus antomaassa maan lakien mukaan tällaisen todistuksen antamiseen.

Haagin 5.10.1961 yleissopimuksen ”ulkomaalaisten yleisten asiakirjojen laillistusvaatimuksen poistamisesta” sopimusmaat (mm. Suomi ja Yhdysvallat) käyttävät laillistamiseen helpotettua Apostille-menettelyä. Näiden maiden osalta Apostille-todistus riittää vahvistukseksi eikä muita asiakirjojen laillistamistoimenpiteitä vaadita. Muissa maissa laillistamis­menettely on kolmivaiheinen.

Jotta Yhdysvalloissa laadittu paikallisviranomaisen antama asiakirja (esim. syntymä-, avioliitto- ja kuolintodistus, Yhdysvaltojen kansalaisuuspäätöksen rekisteröinti) on pätevä Suomessa, tulee se laillistaa Apostille-todistuksella. Yhdysvalloissa Apostille-todistuksia myöntävät:

 • Syntymä-, avioliitto-, tai kuolintodistukseen (osavaltion myöntämiin asiakirjoihin) Apostillen myöntää kyseisen todistuksen antanut viranomainen: Ohje osavaltiokohtaisesti
 • Kansalaisuuspäätökseen (liittovaltion myöntämiin asiakirjoihin) Apostillen myöntää Yhdysvaltojen ulkoministeriön "US Department of State" laillistamistoimisto Washington D.C.:ssä. Ohje

Yhdysvaltojen paikallisen notaarin antama todistus (engl. notarization) ei ole Apostille-todistus. Suomen edustustoilla ei ole oikeutta antaa Apostille-todistuksia.

Apostillen suomalaiseen asiakirjaan saa Suomessa maistraatista.

Sivun alkuun 

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Tämä asevelvollisuuslain 1§:n määrittämä kansalais­velvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, kun hän täyttää 60 vuotta. Varusmies- tai siviilipalvelus suoritetaan 18–29 –vuotiaana. Myös naiset voivat suorittaa vapaaehtoisen asepalveluksen.

Kutsunnat pidetään vuosittain elo-marraskuussa ja ne koskevat miespuolisia Suomen kansalaisia, jotka kyseisenä vuonna täyttävät 18 vuotta. Kutsuntavelvollisen tulee huolehtia osoite- ja kansalaisuustiedon päivittämisestä Suomen väestörekisteriin, sillä jokaiselle kutsuntavelvolliselle lähetetään kirje ja tietopaketti kutsuntatilaisuuksien ajasta ja paikasta kotiosoitteeseen. Kutsunta­tilaisuudesta poisjäänti ilman laillista estettä on asevelvollisuuslain mukaan rangaistava teko. Luvan poisjääntiin tai lykkäykseen voi antaa vain Puolustusvoimien aluetoimisto. Kutsunta­velvoitteen voi hoitaa joko suoraan aluetoimistoon, tai Suomen ulkomaanedustuston kautta.

Kaksoiskansalaiset voidaan vapauttaa asevelvollisuudesta. Suomen ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen (25/1939) mukaan Yhdysvalloissa pysyvästi asuva Suomen ja Yhdysvaltojen kaksoiskansalainen ei ole velvollinen suorittamaan varusmiespalvelua Suomessa. Henkilö voidaan kuitenkin määrätä palvelukseen, jos hän muuttaa Suomeen ennen sen vuoden loppua, jona hän täyttää 30 vuotta (asevelvollisuuslaki 75§). Kaksoiskansalaisen on huolehdittava, että tieto kaksoiskansalaisuudesta on merkitty Suomen väestörekisteriin. Tiedon voi tarkistaa maistraatista.

Lisätietoja asevelvollisuudesta: Puolustusvoimat

Sivun alkuun

Asianajajat

Suomessa

Yhdysvalloissa

        

 Sivun alkuun

Auto

Auton tuontia ja vientiä koskeviin kysymyksiin vastaavat asianomaiset tahot Suomessa ja Yhdysvalloissa. Lisätietoja Suomessa antaa Tulli ja Yhdysvalloissa vastaava taho (US Customs and Border Protection) sekä ''Yhdysvaltojen suurlähetystö Suomessa''.

Sivun alkuun

Avioero

Suomen kansalaisen avioero on rekisteröitävä Suomen väestötietojärjestelmään.

Avioero Suomessa:

Avioeroa haetaan jommankumman puolison kotikunnan käräjäoikeudesta joko yhdessä tai yksin: hakemuslomake. Avioeron yhteydessä voidaan ratkaista lasten huolto, asuminen, elatusapu ja tapaamisoikeus sekä omaisuuden jako.

Avioero ulkomailla:

Lähtökohtaisesti vieraassa valtiossa annettu avioeropäätös tunnustetaan Suomessa ilman eri vahvistusta. Tarvittaessa Helsingin käräjäoikeus voi hakemuksesta vahvistaa, tunnustetaanko vieraassa valtiossa annettu avioeropäätös Suomessa.

Yhdysvalloissa annetusta avioeropäätöksestä tulee esittää joko alkuperäinen tai antomaassa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös. Avioeropäätös tulee olla laillistettu (= Apostille-todistettu). Avioeropäätös tulee olla käännetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan, mutta ulkomailla tehty käännös tulee olla laillistettu.

EU:n alueella myönnetty avioeropäätös, jossa on EU:n säännösten mukainen todistus, on sellaisinaan Suomessa pätevä. Todistuksen saa avioeropäätöksen antaneelta viranomaiselta, eikä sitä tarvitse käännättää.

Avioeropäätökset voi jättää edustustojen kautta Suomeen toimitettavaksi tai lähettää itse Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön (PL 26, 68601 Pietarsaari) tai viimeisen kotikunnan maistraattiin.

Sivun alkuun

Avioliitto

Yhdysvalloissa tapahtuvaa vihkimistä varten saa lisätietoja vihkivältä taholta (ml. vaadittavat asiakirjat): siviilivihkimisestä paikalliselta kaupungintalon City Hall, Marriage Bureau -osastolta ja kirkollisesta vihkimisestä ko. seurakunnasta.

Tietoa Suomen kirkon vihkimisoikeudesta ulkomailla saa osoitteesta www.evl.fi. Yleistä tietoa avioliiton solmimisesta ulkomailla tai avioliittoon vihkimisestä Suomessa saa maistraatista www.maistraatti.fi. Avioliittoa ei voi solmia Suomen ulkomaan edustustossa. Esteettömyystodistuksen voi pyytää viimeisen kotikunnan maistraatista Suomesta.

Avioliiton rekisteröinti Suomeen: Ulkomailla solmittu avioliitto on pätevä Suomessa, mikäli se on pätevä siinä valtiossa, jossa se on solmittu. Ulkomailla solmittu avioliitto huomioidaan Suomessa vasta, kun se on rekisteröity Suomen väestötietojärjestelmään. Yhdysvalloissa solmitun Suomen kansalaisen avio­liiton rekisteröinnin voi tehdä suoraan kotikunnan maistraattiin tai Suomen ulkomaan edustuston kautta. Rekisteröinti on Suomessa maksuton ja kestää n. 2-3 viikkoa. Rekisteröintiä varten vaaditaan:

Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta –lomake Huom. Mikäli molemmat vihityt osapuolet ovat Suomen kansalaisia, molempien tulee täyttää oma lomakkeensa.

■ Avioliittotodistus ("Marriage Certificate"), joka on laillistettu Apostille-todistuksella.

■ Valokopiot vihittyjen osapuolten passien henkilötietosivuista (vapaaehtoinen)

Sivun alkuun

Eläimet

Tietoa lemmikkieläinten tuonnista Suomeen saa Eviran verkkosivuilta. Sivuilta selviää vaatimukset EU-passista, tunnistusmerkinnästä, raivotauti- ja ekinokokkilääkityksestä sekä hyväksytyt rajanylityspaikat.

Lemmikkieläinten vientiehdoista vastaa kohdemaan eli Yhdysvaltojen viranomainen, lisätietoja paikallisviranomaiselta ’U.S. Department of Agriculture’’ tai Yhdysvaltojen suurlähetystöltä Suomessa. Suomi ei aseta lemmikkieläimille vientiehtoja.

Sivun alkuun

Eläke

Suomen eläkejärjestelmä sisältää työeläke- ja kansaneläkejärjestelmän. Suomen työansiot kerryttävät työeläkettä ja kansaneläke takaa vähimmäisturvan niille, jotka eivät saa työeläkettä tai joiden työeläke on hyvin pieni. Työeläkkeestä saa lisätietoa eläketurvakeskukselta: www.etk.fi tai www.tyoelake.fi. Kansaneläkkeestä saa lisätietoa Kansaneläkelaitoksen kansainvälisten asioiden keskuksesta.

Sivun alkuun

Henkilökortti

Suomalainen voi osoittaa henkilöllisyytensä ulkomailla joko passilla tai EU- ja Schengen-alueella suomalaisella henkilökortilla, joka on myönnetty 1.3.1999 jälkeen. Suomalaisella henkilökortilla voi matkustaa EU:n alueella ilman passia. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat hakea henkilökorttia miltä tahansa poliisilaitokselta Suomessa. Vuoden 2017 alusta lähtien matkustusasiakirjoina kelpaavia henkilökortteja voidaan myöntää Suomen kansalaisille myös niissä Suomen edustustoissa, jotka toimivat passinhakupisteinä. Henkilökortti käy matkustusasiakirjana 28:ssa Euroopan maassa.

Edustustot voivat myöntää vain tavallisia henkilökortteja. Edustustoista ei voi hakea alaikäisen henkilökortteja, ulkomaalaisen henkilökortteja eikä väliaikaisia henkilökortteja. Lisätietoa: Poliisi

Sivun alkuun

Jäämistöasiat

Edustusto ilmoittaa ulkoasiainministeriölle sellaisesta tietoonsa tulleesta jäämistöasiasta, jossa perillisiä oletettavasti asuu Suomessa. Tieto välitetään ulkoministeriön kautta perillisille, joiden henkilöllisyys ja olinpaikka ovat kohtuudella selvitettävissä. Edustusto ei kuitenkaan ilmoita jäämistöstä, jos jäämistö on otettu sijaintipaikkakunnalla perillisen haltuun tai jos muu jäämistöön oikeutettu on ryhtynyt hoitamaan jäämistöä.

Suomen ulkoasiainministeriö voi pyynnöstä edustuston välityksellä selvittää, kenen hoidossa jäämistö on ja avustaa tarvittaessa perillisiä myös pesänhoitajan saamisessa antamalla paikallisten perintöoikeuteen erikoistuneiden asianajajien yhteystietoja . Pesänhoitajana voi toimia julkinen pesänhoitaja, jonka tuomioistuin määrää tai vaihtoehtoisesti pesänhoitajana voi toimia paikallinen vainajan läheinen/tuttava. Mahdollisissa jäämistöasian ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä paikallisviranomaisiin Yhdysvalloissa.

Suomen ulkomaan edustustot eivät voi toimia jäämistöasioissa oikeudellisena neuvonantajana tai asianajajana. Jäämistöasia hoidetaan paikallisen pesänhoitajan, jäämistötuomioistuimen tai omaisten palkkaaman asianajajan toimesta. Perillisten tulee olla itse suoraan yhteydessä pesän­hoitajaan ja toimittaa tälle tarvittavat perintöoikeuden osoittavat asiakirjat käännöksineen. Suomessa olevien perillisten sukulaisuussuhde jäämistönjättäjään voidaan todistaa maistraatin virkatodistuksella (=sukuselvitys Apostille-todistettuna).

Yhdysvaltalaiset sukututkimustoimistot saattavat tarjota palveluksiaan suomalaisille perillisille sukututkimuksen laatimiseksi, mutta heidän prosenttipalkkionsa saattavat olla huomattavan korkeat ja kohota jopa kohtuuttomiksi.

Testamentin tiedoksiantoa Suomesta Yhdysvaltoihin ei voi tehdä ulkoministeriön tai edustuston kautta. Tiedoksiannon voi tehdä joko postitiedoksiantona tai viranomaisteitse. Viranomaisteitse tehtävä tiedoksiantopyyntö osoitetaan mille tahansa Suomen käräjäoikeudelle, joka välittää sen Suomen Oikeusministeriölle ja joka puolestaan lähettää sen vastaanottavalle keskusviranomaiselle ko. maahan.

Sivun alkuun

Kadonnut henkilö ja henkilötiedustelut

Kadonnut henkilö

Yhdysvalloissa väliaikaisesti oleskelevan ja kadonneeksi epäillyn tai epäillyn rikoksen kohteeksi joutuneen henkilön lähiomainen voi pyytää edustuston apua, jos henkilö on esimerkiksi jäänyt palaamatta ulkomaanmatkalta tai hänen säännölliset yhteydenottonsa lähiomaisiin ovat yllättäen päättyneet. Lisäksi on mahdollista tehdä katoamisilmoitus Suomen poliisille.

Ulkomailla pysyvästi asuvan henkilön lähiomaisen tulee kääntyä suoraan paikallisten viranomaisten puoleen henkilön löytämiseksi ja hänen olosuhteidensa selvittämiseksi.

Henkilötiedustelu

Yhdysvalloissa asuvan henkilön osoite- tai muut asiakirjatiedustelut tulee lähettää ulkoasiainministeriön konsuliyksikköön sähköpostitse: kirjaamo.um@formin.fi tai postitse osoitteeseen: Ulkoasiainministeriö, PL 176, 00023 Valtioneuvosto. Palvelu on maksullinen. Pyynnön tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Ketä pyyntö koskee ja kuka sitä pyytää (ml. toimitus- ja laskutusosoite)
 • Mihin tarkoitukseen ja miltä ajalta todistusta pyydetään

Suomessa vakinaisesti asuvien henkilöiden väestötieto­järjestelmän mukaiset osoitteet voi hakea maksullisesta osoitepalvelusta. Palvelusta löytyy myös ulkomailla asuvien suomalaisten osoitteet, mikäli he ovat ilmoittaneet sen maistraatille. Lisätietoja saa Helsingin maistraatista: www.maistraatti.fi

Sivun alkuun

Kansalaisneuvonta

Kansalaisneuvonta on Suomen julkisten palvelujen neuvontapiste. Palvelun tarkoituksena on auttaa kansalaisia löytämään oikea viranomainen tai sähköinen palvelu asiansa hoitamiseksi sekä vastata yleisiin kysymyksiin koskien Suomen julkisia palveluja. Yhteystiedot: www.kansalaisneuvonta.fi

Sivun alkuun

Kielenkääntäjät ja tulkit

Suomessa: Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto www.sktl.net
Yhdysvalloissa: American Translators Association www.atanet.org

Edustustot eivät pääsääntöisesti tee käännöksiä tai tulkkauksia. Suurlähetystö ja pääkonsulaatit eivät vastaa ulkopuolisten toimijoiden palvelujen sisällöstä.

Sivun alkuun

Kuolemantapaus

Kun edustusto saa ilmoituksen Yhdysvalloissa tapahtuneesta suomalaisen kuolemasta – esim. asemamaan viranomaiselta, kunniakonsulilta, oppaalta tai muulta taholta - ilmoitetaan siitä välittömästi ulkoasiainministeriön kautta vainajan lähiomaiselle. Edustusto avustaa tarvittaessa vainajan kotiuttamiseen, hautaamiseen tai tuhkaamiseen liittyvissä toimenpiteissä, vainajan lähiomaisten toiveiden mukaisesti.

Matkavakuutus saattaa kattaa vainajan kotiuttamiskulut Suomeen tai paikalliset hautauskulut Yhdysvalloissa. Mikäli vainajalla ei ollut matkavakuutusta, omaiset vastaavat kaikista kuluista. Kotiutuskulut Suomeen voivat olla varsin suuret. Mikäli vainajalla ei ole varoja tai omaiset eivät voi hoitaa kotiutusta tai hautausta, vainaja haudataan Yhdysvalloissa paikallisen lain­säädännön mukaisesti.

Tuhkauurnanvoi kuljettaa lentoteitse Suomeen joko käsimatkatavarana tai rahtina sopimalla kuljetuksesta lentoyhtiön kanssa. Tuhkauurnaa ei voi lähettää Suomeen postitse tai kaupallisen kuriiripostin (UPS, DHL, Fedex) välityksellä. Lento­yhtiölle tulee lähtökohtaisesti esittää seuraavat asiakirjat: kuolintodistus (Apostille-todistettu), tuhkautustodistus ja mahdollinen ruumiin­avaus­pöytäkirja.  

Arkun lähettämisen käytännön toimista huolehtii paikallinen yhdysvaltalainen hautaustoimisto sekä Suomessa vastaanottava hautaustoimisto. Vainajan mukana tulee olla: passi, kuolintodistus (Apostille-todistettu) ja mahdollinen ruumiinavauspöytäkirja.  Paikalliselta hautaustoimistolta voi tiedustella voiko vainajan mukana lähettää hänelle kuuluneita henkilökohtaisia tavaroita.

Kuolintodistuksen voi tilata paikallisen hautaustoimiston kautta tai suoraan osavaltion/kaupungin Health Department –toimistosta. Mahdollisen kuolemansyyntutkinnan tekee Medical Examiner´s Office, josta voi myös tilata ruumiinavauspöytäkirjan.

Kuoleman rekisteröinti Suomeen: Yhdysvalloissa menehtyneen Suomen tai entisen Suomen kansalaisen kuoleman voi rekisteröidä suoraan kotikunnan maistraattiin tai Suomen edustustojen kautta. Rekisteröinti on Suomessa maksuton ja kestää n. 2-3 viikkoa. Rekisteröintiä varten tarvitaan:

Sivun alkuun

Lapsi- ja perheoikeusasiat (ml. syntymä)

Ulkoasiainhallinto antaa virka-apua Suomen sosiaaliviranomaisille koskien isyyden tunnustamista, elatusapua, huolto- ja tapaamisoikeutta sekä lastensuojelua silloin, kun toinen asianosaisista asuu ulkomailla sekä ohjeistaa lapsikaappauskysymyksissä.

Syntymän rekisteröinti Suomeen: Yhdysvalloissa syntyneen Suomen kansalaisen voi rekisteröidä joko suoraan kotikunnan maistraattiin tai Suomen ulkomaanedustuston kautta. Rekisteröinti on Suomessa maksuton ja kestää n. 2-3 viikkoa. Rekisteröintiä varten vaaditaan:

Lapsen kansalaisuus:

Ks. Kansalaisuusasiat - lapsen kansalaisuuden määräytyminen

Isyyden vahvistaminen ja lapsen kansalaisuus

Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella ja isä on Suomen kansalainen lapsen syntymähetkellä, tulee isyys vahvistaa ensin lapsen asuinvaltion lainsäädännön mukaisesti. Isyys tulee pääsääntöisesti vahvistaa lapsen asuinvaltiossa paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Ulkomailla annettu isyyspäätös tulee sellaisenaan voimaan myös Suomessa. Lapsen rekisteröintiä koskevassa asiassa toimivaltainen viranomainen on maistraatti. Isyyden vahvistamisen jälkeen lapsi voi saada Suomen kansalaisuuden ilmoitusmenettelyllä (koskee ainoastaan 1.6.2003 jälkeen syntyneitä lapsia). Lapsen kansalaisuutta koskevassa asiassa toimivaltainen viranomainen on maahanmuuttovirasto.

Lapsen huoltajuus on joko yhteisesti lapsen vanhemmilla tai se kuuluu yksin toiselle vanhemmalle. Yhdysvalloissa annettu huoltajuus- tai tapaamispäätös tulee sellaisenaan voimaan myös Suomessa. Helsingin käräjäoikeus voi hakemuksesta vahvistaa tunnustetaanko vieraassa valtiossa annettu isyyspäätös myös Suomessa. Toimivaltainen viranomainen on maistraatti.

Lapsen adoptio: Kun ulkomainen adoptio on pätevä Suomessa, lapsi saa Suomen kansalaisuuden.

Lapsikaappaus: Yhdysvalloissa asuvat suomalaiset ja heidän lapsensa ovat Yhdysvaltain viranomaisten toimivallan alaisia joten lapsikaappauksissa tulee ottaa yhteyttä Yhdysvaltain viranomaisiin. Käytännön yleisohjeena lapsikaappausten ehkäisemiseksi on, että avioerotapauksiin liittyviä oikeuden vahvistamia tapaamisoikeussopimuksia tulee ehdottomasti noudattaa. Lapsikaappausasioissa Suomessa tulee kääntyä oikeusministeriön puoleen Oikeusministeriö: kansainvälinen lapsikaappaus.

Sivun alkuun

Löytötavarat

Edustustolla ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimia löytötavara-asioissa. Lentokoneeseen, junaan tai bussiin unohtuneita tavaroita tulee tiedustella lento-, rautatie- ja linja-autoasemien löytötavaratoimistoista. Viralliset voimassaolevat suomalaiset asiakirjat, kuten passit, henkilökortit ja ajokortit toimitetaan asiakirjan myöntäneelle viranomaiselle. Muita löytyneitä tavaroita ei pääsääntöisesti toimiteta.

Sivun alkuun

Matkavakuutus

Yhdysvaltoihin matkaavia suositellaan ottamaan matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä vastuu- ja oikeusturvava­kuutus. Matkavakuutus mahdollistaa perushoitoa laajemman hoidon sekä vakuutusehdoista riippuen tarvittaessa myös kuljetuksen kotimaahan. Matkavakuutuksen puuttuessa sairaanhoito Yhdysvalloissa voi tulla erittäin kalliiksi. Suomen edustustot eivät vastaa hoitomaksuista tai kotiutus­kustannuksista.

Sivun alkuun

Muuttoasiat ja osoitteenmuutos

Laki Väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta (661/2009) velvoittaa Suomen kansalaisia pitämään väestötiedot (ml. osoitetiedot) ajantasaisina. Muuttoilmoitus maistraatille tulee tehdä viikon sisällä muutettaessa pysyvästi asunnosta toiseen tai kun tilapäinen oleskelu toisessa osoitteessa ml. ulkomailla kestää yli kolme kuukautta. Osoitteenmuutoksen ulkomaille/ulkomailla voi tehdä kotikunnan maistraattiin tai Suomen ulkomaanedustuston kautta lomakkeella ”Ulkomailla asuvan henkilön osoitteen muutosilmoitus Suomen väestötietojärjestelmään”. Osoitteenmuutoksen voi ilmoittaa maistraatille myös sähköpostilla: address@maistraatti.fi

Mikäli ulkomaalaisella henkilöllä on tarkoitus muuttaa pysyvästi Suomeen tai oleskella Suomessa yli 90 päivää puolen vuoden aikana, vaaditaan oleskelua varten oleskelulupa. Lisätietoa Maahanmuuttovirastosta. Suomeen muuttajan opasta julkaisee Työministeriö: Muuttajan opas ja tietoa maahanmuuttajan sosiaaliturvasta julkaisee Kansaneläkelaitos (KELA) ”Moving to Finland”. Yleistietoa julkisista palveluista ja jokapäiväisestä elämästä Suomessa: www.suomi.fi. Tietoa muuttotavaroiden tuonnista saa Suomen Tullista: muuttotavaroiden tuonti.

Yhdysvaltain maahantulosäännöistä vastaavat Yhdysvaltain maahantuloviranomaiset. Ennen matkaa tai muuttoa Yhdysvaltoihin on hyvä tarkistaa ajantasaiset säännöt joko paikallisviranomaisilta ”US. Citizenship and Immigration Services (USCIS) ” www.uscis.gov tai Yhdysvaltain Helsingin-suurlähetystöstä. Yleistä tietoa myös: ”Yhdysvallat: matkustusohjeita”.

Sivun alkuun

Notaaripalvelut (ml. J-1 viisumien "No objection" -lausunto)

Suomen ulkomaanedustustot ja kunniakonsulit voivat suorittaa tiettyjä julkisen notaarin tehtäviä mm. seuraavasti:

 • allekirjoituksen oikeaksi todistaminen
 • jäljennöksen oikeaksi todistaminen alkuperäisestä asiakirjasta
 • antaa elossaolotodistus

Lisäksi suurlähetystöillä ja pääkonsulaateilla on mahdollisuus vastaanottaa ja vahvistaa asiakirjoja, mm. vastaanottaa isyyden tunnustaminen.  Notaaripalvelut ovat maksullisia (palveluhinnasto). Notaaritointa varten tulee varata aika ja sitä ei lähtökohtaisesti tehdä odottaessa.

Legalisoinniksi eli ulkomaalaisen asiakirjan vahvistamiseksi suomalaisten ja yhdysvaltalaisten asiakirjojen osalta riittää ns. Apostille-todistus. Muita asiakirjan laillistamistoimenpiteitä ei vaadita. Suomessa todistuksen saa maistraatista.

J-1 viisumien ”No-objection –lausunto voidaan antaa Suomen Washingtonin suurlähetystöstä maksullisena notaaritodistuksena. Lausunnossa todetaan, ettei Suomi vastusta viisumihakijan vapautumista ns. kahden vuoden säännöstä (two-year foreign residence requirement of Section 212 (e) of the Immigration and Nationality Act). Lausuntoa varten vaaditaan: passin henkilötietosivun notarisoitu kopio, US-viisumin (J1) notarisoitu kopio, osoitetiedot, selvitys syistä vapautushakemukseen (statement of reason), "case file number", joka hankitaan Yhdysvaltain ulkoministeriöstä sekä notaarimaksu. Suurlähetystö lähettää lausuntonsa US State Department, Visa Services, Waiver Review Division'ille, joka toimittaa oman suosituksensa suoraan kansalaisuus- ja maahanmuuttoviranomaiselle USCIS:lle (US Citizenship and Immigration Services) päätöstä varten. USCIS informoi hakijaa päätöksestä kirjeitse. Lisätietoa: U.S. Department of State

Sivun alkuun

Rahanvälitys

Nopein ja vaivattomin rahansiirtotapa Yhdysvaltoihin on pyytää omaista tai tuttavaa siirtämään varoja ulkomaille rahanvälitysyritysten kautta, jotka toimivat useissa kaupungeissa ja moninaisissa toimipisteissä. Lähtökohtaisesti toimipisteet vaativat vastaanottajaa esittämään henkilöllisyystodistuksensa varoja nostettaessa. Rahalähetyksen koodi tai tapahtumanumero on hyvä ilmoittaa vastaanottajalle.

- Western Union
- Forex
- MoneyGram
- Tavex

Mikäli hädänalaisessa asemassa oleva Suomen kansalainen tai Suomessa pysyvästi asuva ulkomaalainen ei onnistu saamaan rahavaroja kaupallisten rahanvälitysyritysten kautta, voi edustusto auttaa rahasiirrossa ulkoministeriön välityksellä. Tilisiirto tehdään suoraan ao. henkilön tililtä tai omaisten tekemää talletusta vastaan (toimitusmaksu 40 EUR). Varoja voidaan välittää ja avustusasiaa hoitaa vain edustuston ja ulkoasiainministeriön virka-aikana.

Sivun alkuun

Rikosilmoitus

Rikoksesta tai väkivallasta suositellaan ilmoitettavan mahdollisimman nopeasti lähimmälle poliisilaitokselle. Poliisiraportti tarvitaan mm. uuden passin hankkimista ja vakuutusyhtiötä varten.

Katurikollisuus ei ole yleistä, mutta Yhdysvalloissa suositellaan noudatettavan normaalia varovaisuutta; esimerkiksi mielenosoituksia tai pimeitä katuja/kujia kannattaa välttää sekä varoa taskuvarkaita ruuhkaisissa turisti­kohteissa. Arvotavarat kannattaa säilyttää lukitussa paikassa esim. hotellihuoneen tallelokerossa ja pitää mukanaan vain välttämättömät tavarat. Autoon ei tule jättää passia, rahavaroja tai muuta arvotavaraa. Passista ja mahdollisesta viisumista suositellaan ottamaan kopiot ja pitämään ne erillään alkuperäisistä, myös yksi maksuväline kannattaa säilyttää erillään muista.

Anastetuista tai kadonneista pankki- ja luottokorteista voi ilmoittaa välittömäästi sulkupalveluun väärinkäytösten ehkäisemiseksi: Korttiturvallisuus. Matkapuhelimen katoamisesta voi ilmoittaa omaan matkapuhelinoperaattoriin.

Rikosasiaa käsitellään paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Lisätietoja asianajajalta, joka saattaa voida edustaa vastaajaa oikeudessa. Poliisitutkinta ja oikeudenkäynti saattavat kestää kauan. Joissain tapauksissa saattaa olla tarpeellista saapua henkilökohtaisesti takaisin maahan oikeudenistuntoa varten.

Suomen rikosuhripäivystys tarjoaa tukeaan myös rikosten uhreiksi ulkomailla joutuneille: www.riku.fi.

Sivun alkuun

Sairaus- tai onnettomuustapaus

Suomen edustusto, oma vakuutusyhtiö ja matkatoimisto voivat avustaa sairauden tai onnettomuuden kohteeksi joutunutta tilanteen vaatiman välttämättömän avun saamiseksi esimerkiksi antamalla lääkäreiden ja sairaaloiden yhteystietoja. Hätätapauksessa voi soittaa Yhdysvaltojen hätänumeroon 911. Myös oman hotellin vastaanotosta voi pyytää apua. Edustusto voi avustaa yhteydenpidossa Suomessa olevaan lähiomaiseen.

Sairaus- tai onnettomuus tapauksessa kannattaa ottaa yhteyttä oman vakuutusyhtiön vahinkopäivystykseen, joka antaa toimintaohjeita, ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin ja tarvittaessa järjestää kotiinkuljetuksen. Mikäli paikallinen lääkäri ei hyväksy ulkomaisen vakuutusyhtiön maksusitoumusta, lääkärimaksu on varauduttava maksamaan ensin itse.

Sivun alkuun

Sakko

Yhdysvalloissa saatu sakkorangaistus suositellaan maksettavaksi mahdollisten seuraamusten välttämiseksi (esim. seuraava maahantulo Yhdysvaltoihin). Sakon maksumääräykseen on tavallisesti merkitty tuomioistuimen yhteystiedot, jonne sakkomaksun voi suorittaa joko netin kautta tai puhelimitse. Sakon maksutapa ja –mahdollisuus vaihtelee kuitenkin osavaltiokohtaisesti. Suomen ulkomaan edustustot eivät käsittele yksityishenkilöiden sakkoasioita. Lisätietoja antavat toimivaltaiset viranomaiset: paikallisviranomainen tai Yhdysvaltojen suur­lähetystö Suomessa. Mahdollisissa ongelmatapauksissa voi kääntyä asianajajan puoleen.

Sivun alkuun

Sosiaaliturva

Suurin osa suomalaisesta sosiaaliturvasta on asumisperusteista. Kelan sosiaaliturvan piiriin kuulumisen edellytyksenä on yleensä, että hakija asuu vakinaisesti Suomessa. Suomen lainsäädännön mukaan sosiaaliturvan piiriin kuuluminen ei riipu kansalaisuudesta. Lisätietoa Kelasta.

Suomeen muuttavat ulkomaalaiset (mm. työntekijät ja opiskelijat) saavat lisätietoa Kelan sosiaaliturvan ja Verohallinnon verotuksen yhteisestä palvelupisteestä ”In to Finland”.

Sivun alkuun

Tulli

Tietoja muuttotavaroiden tuonnista Suomeen sekä Suomesta viennin rajoituksista saa Suomen Tullilta. Tietoja muuttotavaroiden viennistä Yhdysvaltoihin saa vastaavalta paikallisviranomaiselta: US Customs and Border Protection.

Sivun alkuun

Vakuutus

Yhdysvaltoihin matkaavia suositellaan ottamaan kattava matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutus, sillä esimerkiksi terveydenhuollon hoitomaksut ja kotiutukset ovat Yhdysvalloissa erittäin korkeat.

Vangitseminen ja pidätys

Mikäli Suomen kansalainen pidätetään tai vangitaan tai hän muuten menettää vapautensa ulkomailla, on hänellä oikeus pyytää poliisi- tai vankilaviranomaisia ilmoittamaan vapaudenmenetyksestään Suomen edustustolle. Edustusto ilmoittaa asiasta ulkoministeriölle, joka asianomaisen pyynnöstä välittää tiedon tapahtumasta tämän nimeämälle henkilölle Suomessa.

Edustusto seuraa mahdollisuuksien mukaan asian kehittymistä. Edustusto voi pyrkiä selvittämään saako rikoksesta tutkittavana tai syytettynä oleva henkilö asemamaan puolesta oikeusavustajan ja tulkin, tai neuvoo tarvittaessa näiden hankkimisessa. Suomen edustusto ei voi puuttua tapauksen oikeuskäsittelyyn tai vaatia tietynsisältöistä tuomioistuimen päätöstä eikä vapauttaa pidätettyä tai vangittua. Edustusto ei myöskään voi antaa oikeudellisia neuvoja tai ajaa asianomaisen asiaa, sillä nämä tehtävät kuuluvat oikeusavustajalle/asianajajalle.

Sivun alkuun

Verotus

Tietoja Suomen verotuksesta saa Verohallinnosta.

Sivun alkuun

 Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Yhdysvalloissa ei ole keskitettyä väestörekisterijärjestelmää, joten syntymä-, avioliitto- ja kuolintiedot ovat osavaltiokohtaisia tai saattavat joskus olla jopa paikkakuntakohtaisia. Paikallisilta viranomaisilta on mahdollista tilata ainoastaan maksullisia syntymä-, vihki- ja kuolintodistuksia. Edellytyksenä on, että syntymä, vihkiminen tai kuolema on tapahtunut Yhdysvalloissa oleskelun aikana. Kun todistuksia tilataan osavaltioiden pääkaupunkien rekisteriviranomaisilta, tulee toimeksiannossa olla tarkat henkilötiedot etsittävästä henkilöstä, minkä lisäksi tarvitaan myös tiedot tapahtuma-ajasta sekä paikkakunnasta. Asiakirjan hankkiminen kestää yleensä useita viikkoja, joskus jopa useita kuukausia. Virkatodistuksiin liittyvät toimeksiantopyynnöt tehdään Ulkoasiainministeriön kautta, ja tarkat toimintaohjeet löytyvät Ulkoministeriön kotisivuilta.

Pyydetyn asiakirjan tai osoitetiedon hankkiminen ei aina ole mahdollista esimerkiksi siitä syystä, että tietojen luovuttaminen edustustolle ei ole sallittua asianomaisen osavaltion tietosuojaa koskevien säännösten vuoksi tai tietoja ei ole muuten mahdollista selvittää, mikäli etsittävän henkilön tiedot eivät ole riittävästi yksilöity.

Yhdysvalloissa ei ole mahdollista saada virkatodistuksia tai sukuselvityksiä. Suomalaista virkatodistusta ja sukuselvitystä USA:ssa vastaa valaehtoinen todistus eli affidavit. Valaehtoinen todistus eli affidavit voidaan hankkia siinä tapauksessa, että tiedossa on joku etsittävän henkilön tuntenut sukulainen, ystävä tai tuttava, joka pystyy vahvistamaan tiedot oikeiksi. Tällöin USA:ssa asuvaa sukulaista, ystävää tai henkilön hyvin tuntenutta tuttavaa pyydetään käymään paikallisen notaarin luona antamassa todistus sukupuusta. Todistuksen antaminen on vapaaehtoista ja todistuksen antaja voi haluta lisätietoja siitä, miten hän itse on osallinen asiaan.

Konsulipalvelulain 30 §:n mukaan USA:ssa toimivat Suomen edustustot voivat hankkia toimipiiristään virkatodistuksia tai muita henkilöä koskevia asiakirjoja ja osoitetietoja, mikäli asiakkaan toimenpidepyyntö on riittävästi yksilöity. Tällöin edustusto voi selvittää osoitetta julkisista lähteistä tai tilata todistuksia viranomaisilta. Edustusto voi myös lähettää yhteydenottopyynnön mahdolliselle todistuksenantajalle silloin, kun hänen henkilöllisyytensä ja yhteystietonsa ovat tiedossa tai ne ovat helposti selvitettävissä esim. julkisen puhelinluettelon tai netin kautta.

Mikäli asiakkaalla on riittävästi yksilöidyt tiedot etsittävästä henkilöstä tai hän on kiinnostunut selvittämään suvun historiatietoja laajemmin, voidaan hänet ohjata kääntymään tiedossa olevien sukututkimusseurojen tai muiden alan toimijoiden puoleen. Hänellä on niin halutessaan mahdollisuus kääntyä myös asianajotoimistojen puoleen esim. Finnish-American Lawyers' Associationin kautta.

1. Osoitetietoja voi hakea nettipohjaisista ilmaisista puhelinluetteloista:

www.whitepages.com  
www.411.com 
www.zabasearch.com
www.findpeoplesearch.com

2. Maksullisia hakuohjelmia, jotka vaativat yleensä jäsenyyden ja/tai ovat maksullisia:

www.peoplefinders.com 
www.netdetective.com
www.infousa.com 
www.people.yahoo.com
www.switchboard.com
www.privateeye.com/processor.asp

3. Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita sukututkimuksesta voivat käydä seuraavissa nettipohjaisissa sukututkimusosoitteissa.

www.ancestry.com
www.rootsweb.com
www.familysearch.com
www.genealogybank.com (sisältää mm. lehtiartikkeleita ja lehdessä olleita kuolinilmoituksia)
www.findagrave.com (hautaustietoja + hautausmaat)

4. Kuolintodistuksia saa edellisistä (esim. ancestry.comin sivuilta) tai paikkakuntien hautaustoimistoilta ja/tai hautausmailta ja county recorderien toimistoista. Googlesta voi etsiä esim. nimikkeellä "grave yard" tai "death certificate" & osavaltio tai viimeinen asuinkaupunki. Kuolintodistukset täytyy tilata ja ne ovat yleensä maksullisia. Toimitus kestää noin 2-8 viikkoa.

www.vitalcheck.com
www.findagrave.com

5. Kysely amerikansuomalaisiin lehtiin:

The Finnish Reporter osioon: Tracing our Roots - Juuret -kysely on ilmainen.

Nettiosoite: www.finnishamericanreporter.com

Yhteyshenkilö Dave Mäki, jonka sähköpostiosoite on davemaki@finnishamericanreporter.com

Liitteenä pdfAffidavit

Väestötietojärjestelmä

Laki Väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta (661/2009) velvoittaa Suomen kansalaisia pitämään väestötiedot (ml. osoitetiedot) ajantasaisina ja ilmoittamaan myös ulkomailla oleskelunsa aikana tapahtuneista henkilötietojen muutoksista. Väestötietojen perusteella määräytyvät monet oikeudet ja velvollisuudet, esim. passi-, asevelvollisuus-, kansalaisuus-, eläke-, perunkirjoitus-, vero- ja äänestysasiat.

Väestötietomuutoksia koskevat asiakirjat, esim. ulkomailla vihitty/syntynyt/kuollut, tulee esittää virallisesti laillistettuina eli Apostille-todistettuina. Väestörekisteri-ilmoitus on maksuton, ja sen voi tehdä joko viimeisen kotikuntansa maistraattiin tai Suomen ulkomaan edustustoon. Ilmoituslomakkeita saa edustustosta tai osoitteesta http://www.maistraatti.fi/fi/lomakkeet/.

Ohjeet syntymän, avioliiton, kuoleman, kansalaisuuden sekä osoitteenmuutoksen rekisteröintiin Suomessa:

Laki antaa seuraavat oikeudet omia väestötietoja koskien, jotka voi tehdä maistraatin kautta:

 • Tarkastusoikeus: omat väestörekisteritiedot voi tarkistaa maksutta kerran vuodessa: Omien tietojen tarkastus.
 • Korjausoikeus: Omat virheelliset tiedot voi pyytää oikaisemaan tai täydentämään, jos oikeellisuus on todennettavissa laillistetuista asiakirjoista.
 • Kielto-oikeus: Omien tietojen luovuttamisen markkinointi- ja osoitepalveluihin voi kieltää.

Sivun alkuun

Äänestys

Ulkoasiainministeriö vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä ulkomailla. Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ulkomailla ennalta määrätyissä ennakkoäänestyspaikossa, joiden osoitteet ja aukioloajat julkaistaan vaalien lähestyessä ulkoasiainministeriön ja oikeusministeriön verkkosivuilla. Suomen ylimpänä vaaliviranomaisena toimii oikeusministeriö, jolla on yleisvastuu vaalien toimeenpanosta. Lisätietoja www.vaalit.fi

Sivun alkuun

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 18.1.2019


© Suomen suurlähetystö ja pääkonsulaatit: Washington, New York ja Los Angeles
 | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot