Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Washington - Generalkonsulaten, New York och Los Angeles: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Washington, D.C.
FINLANDS GENERALKONSULAT, New York och Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Tel. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Tel. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Tel. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Kontaktuppgifter
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 21.2.2018

Finländskt stöd till säkerhetsstyrkan i Sahel

Finland stöder utvecklandet av den gemensamma säkerhetsstyrkan för länderna i Sahelområdet med 900 000 euro. Stödet kanaliseras via EU:s fredsbevarande resurs för Afrika (African Peace Facility) och riktas till allmänt materialstöd och tjänster. Stödet från Finland kan inte användas till vapen eller annan dödande utrustning.

G5-gruppen, som består av fem afrikanska länder i Sahelområdet (Burkina Faso, Mauretanien, Mali, Niger och Tchad), beslutade i början av 2017 att bilda en gemensam säkerhetsstyrka. Genom initiativet försöker länderna svara på säkerhetsutmaningarna i området, som terrorism, narkotikahandel och människosmuggling. Trupperna kommer att omfatta 5 000 soldater.

G5-styrkan behöver dock externt stöd för att nå full operativ kapacitet. Europeiska kommissionen har beslutat att stödja initiativet och har skapat en stödmekanism för detta ändamål.

”Det är positivt att länderna i området själva tar ansvar för sin säkerhet. Detta bidrar till att minska problemens återverkningar även i Europa”, betonar utrikesminister Timo Soini.

I Bryssel ordnas den 23 februari en högnivåkonferens om det politiska läget, säkerheten och utvecklingen i Sahelområdet och där behandlas också G5-ländernas initiativ. Finland representeras av statsminister Juha Sipilä.

Ytterligare upplysningar: Biträdande avdelningschef Timo Kantola, tfn +358 295 351 477

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 21.2.2018


© Finlands ambassad, Washington - Finlands generalkonsulaten, New York och Los Angeles
 | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter