Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Washington - Generalkonsulaten, New York och Los Angeles: Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Washington, D.C.
FINLANDS GENERALKONSULAT, New York och Los Angeles

 • Embassy of Finland, Washington
  Tel. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
 • Consulate General of Finland, New York
  Tel. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
 • Consulate General of Finland, Los Angeles
  Tel. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
 • Kontaktuppgifter
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 18.11.2016 | Finlands ambassad, Washington

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband kan lämnas elektroniskt

Du kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av familjeband i migrationsverkets e-tjänst enterfinland.fi. Den elektroniska ansökan kräver fortsättningsvis ett besök vid en finsk ambassad eller ett konsulat. Det är din skyldighet att följa din ansökans status i e-tjänsten.

Så här lämnar du in din ansökan i e-tjänsten:

 1. Besök Migrationsverkets e-tjänst enterfinland.fi.
 2. Välj ”Första uppehållstillstånd”.
 3. Läs noggrant igenom instruktionerna för tjänsten.
 4. Skaffa de nödvändiga handlingarna, legalisera dem och omvandla dem till ett elektroniskt format.
 5. Skapa ett användarkonto. Alla myndiga personer måste själv skapa ett eget användarkonto. Endast en vårdnadshavare kan ansöka om uppehållstillstånd för sitt minderåriga barn.
 6. Fyll i ansökan noggrant. Begäranden om komplettering fördröjer behandlingen av ansökan.

Besök en finsk beskickning för att styrka din identitet

När du fyllt i ansökan på webben måste du besöka en finsk ambassad eller ett konsulat för att styrka din identitet och för att du ska kunna lämna de biometriska kännetecken som fordras enligt lagen. Du måste styrka din identitet inom tre månader efter att du har lämnat in ansökan. Ta med dig ett passfoto samt de handlingar i original som du har bifogat till ansökan i e-tjänsten. Vid behov kan du ännu vara tvungen att besöka ambassaden eller konsulatet för att bli intervjuad.

Följ ansökans status i e-tjänsten

Följ din ansökans status genom att logga in på ditt användarkonto regelbundet. Om det behövs tilläggsuppgifter för att behandla din ansökan, kommer begäran om komplettering endast till e-tjänsten. Om du inte besvarar begäran om komplettering får du ett negativt beslut på din ansökan.

När beslutet har fattats syns det genast i e-tjänsten.

En familjemedlem till en flykting måste ha uppgifter om anknytningspersonens beslut

Om din familjemedlem som anlänt till Finland har kommit till landet som asylsökande eller kvotflykting, ska du ha följande uppgifter om din familjemedlems beslut när du lämnar in din ansökan:

 • grunden till hans eller hennes uppehållstillstånd (till exempel asyl, alternativt skydd)
 • datum då hans eller hennes beslut fattades
 • datum då han eller hon delgavs sitt beslut.

Video: Enter Finland

Enter Finland
Skriv ut

Uppdaterat 18.11.2016


© Finlands ambassad, Washington - Finlands generalkonsulaten, New York och Los Angeles
 | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter