Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Washington - Generalkonsulaten, New York och Los Angeles: Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Washington, D.C.
FINLANDS GENERALKONSULAT, New York och Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Tel. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Tel. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Tel. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Kontaktuppgifter
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 22.7.2016

Utbildningsprojekt som Finland finansierat främjade öppenheten i förvaltningen i EU:s östliga partnerskapsländer

Finland främjade öppenheten i förvaltningen i EU:s östliga partnerskapsländer genom att finansiera ett utbildningsprojekt för tjänstemän från Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Ukraina, Moldavien och Vitryssland 2015–2016.  Utvecklingsprogrammet som nu har upphört anses vara ett lyckat exempel på hur ett projekt genomförs med gemensamma krafter i EU-länderna och så att det skräddarsys efter partnerskapsländernas behov.

PADOS-projektet (Participatory Democracy, Open Governance & Efficient eGovernment Services, dvs. programmet för utveckling av demokrati, öppen förvaltning och fungerande elektroniska tjänster) genomfördes som en del av det multilaterala samarbetet inom EU:s östliga partnerskap.

Utrikesministeriet finansierade projektet med ca 470 000 euro. EU deltog i kostnaderna genom att betala resorna för deltagare från partnerskapsländerna.

Målet med projektet var att öka öppenheten i förvaltningarna och i deras beslutsfattande samt att sprida bästa praxis mellan länderna. Deltagarna lärde sig av experterna och av varandra.

Tre teman i utbildningarna var: 1) inkluderande, e-demokrati och öppen förvaltning, 2) e-förvaltning, cybersäkerhet och datasäkerhet samt 3) utveckling av den offentliga förvaltningen och en ny och öppen ledning i svåra förhållanden.

Beställning på likadan utbildning

PADOS-koulutushanke. Kuva: © Hans Koistinen
Utbildning i Ständerhuset i april 2015. Bild © Hans Koistinen.

Projektet ansågs vara lyckat. Alla partnerskapsländer förband sig att aktivt genomföra projektet. Nätverk skapades över nationsgränserna.

Deltagarna önskade att samarbetet fortsätter och att ett liknande projekt genomförs också i fortsättningen.  Enligt Europeiska utrikestjänsten är PADOS ett modellexempel på hur det multilaterala samarbetet inom EU:s östliga partnerskap borde genomföras: enligt planerna, genom att skräddarsy efter partnerskapsländernas behov samt med gemensamma krafter i EU-länderna.

Samarbetet mellan Finland och Estland fungerade smidigt i projektet. Utbildningsprojektet är också ett gott exempel på samarbetet mellan HAUS och utrikesministeriet som pågått länge. Som avslutning på projektet färdigställdes en publikation där man har samlat artiklar av finländska och estniska experter.

Utbildningsprojektet genomfördes av HAUS kehittämiskeskus och dess estniska samarbetspartner Center for Development and Training of Public Service samt The e-Governance Academy och Estonian School of Diplomacy. Utbildningar arrangerades i alla sex partnerländer samt i Helsingfors och Tallinn.


pdfDemocracy, e-Governance and Public Sector Reform Revisited - Experiences of the Main Themes of the PADOS Project in Finland and Estonia

Skriv ut

På andra webbplatser

Uppdaterat 2.9.2016


© Finlands ambassad, Washington - Finlands generalkonsulaten, New York och Los Angeles
 | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter