Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Washington - Suomen pääkonsulaatit, New York ja Los Angeles: Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Washington, D.C.
SUOMEN PÄÄKONSULAATIT, New York ja Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Puh. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Puh. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Puh. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Yhteystiedot
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 20.5.2016 | Suomen pääkonsulaatti, Los Angeles

Pohjoismaisella yhteistyöllä jalansijaa Yhdysvaltain musiikkimarkkinoilla

Los Angelesin pääkonsulaatin mielestä suomalaisessa musiikkiviennissä tulisi suunnata yhä enemmän Yhdysvaltain markkinoille. Panostusten tulisi olla mahdollisimman pitkäjänteisiä, jotta toiminnassa saataisiin tuloksia. Näissä ponnisteluissa yhteistyö muiden pohjoismaiden kanssa on hyödyllistä USA:n markkinoiden valtaisan koon vuoksi.

Nordic Music Export (NOMEX) järjesti ensimmäisen yhteispohjoismaisen musiikkivientihankematkan Seattleen ja Los Angelesiin 14.-20.4.2016. Suomen Los Angelesin pääkonsulaatti oli mukana Los Angelesin ohjelmaosuudessa ja järjesti ohjelmaan 19.4. asiantuntijapaneelin sekä verkostoitumisillan pääkonsulin virka-asunnossa.

Lähtökohdat

Yhdysvaltain musiikkiteollisuuden osuus koko maailman musiikkiteollisuudesta on noin 30 %. Vuonna 2015 musiikin streaming-palvelujen tuotto (34,4 % kokonaistuotoista) ylitti ensimmäistä kertaa fyysisten musiikkituotteiden myynnin (28,8 % kokonaistuotoista). Huomioitavaa musiikkiteollisuuden digitalisaation kehityksessä on erityisesti se, että maksullisten streaming palveluiden käyttö lisääntyi viime vuonna yli 50 %:lla verrattuna vuoteen 2014 (IFPI Global Music Report, RIAA 2015 loppuraportti).

Los Angeles on puolestaan noussut viime vuosina niin USA:ssa kuin globaalissa vertailussakin maailman musiikkiteollisuuden suurimmaksi keskittymäksi ohi Lontoon ja New Yorkin. Erimerkiksi maailman viidestä suurimmasta levy-yhtiöstä kolmella (Warner Music Group, Universal Music Group ja Sony Music) on pääkonttorit nimenomaan Los Angelesissa. Tämä on asia, jota Suomessa ei välttämättä ole kaikilla tahoilla noteerattu, kun ihmisten mielissä on Los Angelesin osalta vain Hollywood ja elokuvateollisuus.

Musiikkimarkkinoiden pirstaloituminen ja yhä etenevä digitalisaatio ovat toisaalta luoneet sekä haasteita että myös uudenlaisia mahdollisuuksia niin artisteille kuin muille alan ammattilaisillekin. Yhdysvaltain markkinoille pääseminen ulkomaisena artistina on kuitenkin edelleen mahdollista ja siinä on olemassa digitalisaation myötä jopa uusiakin mahdollisuuksia, kuten sosiaalisen median kautta toteutuva artistin ”löytäminen”. Mutta normaalitilanteessa onnistuminen USA:n musiikkimarkkinoilla vaatii hyvin määrätietoista ja suunnitelmallista sekä pitkäjänteistä työtä ja haastavia ponnisteluja. Suomalaisen musiikkiviennin kannalta Yhdysvaltain musiikkimarkkinoihin kannattaisi panostaa entistä enemmän.

Nordic Music Trade Mission - Mikä ohjelma ja mitä se sisälsi?

NOMEX eli Nordic Music Export Programme järjesti ensimmäistä kertaa yhteispohjoismaisen "Nordic Music Trade Mission" -vientihankkeen Yhdysvaltoihin, jonka tarkoituksena oli antaa osallistujille kattava kuva Yhdysvaltain musiikkimarkkinoiden nykytrendeistä, luoda paikallista kontaktiverkostoa sekä verkottaa pohjoismaisia toimijoita entistä tiiviimmin toisiinsa. Hankkeen koordinaattorina toimi NOMEXin Anna Hildur Hildibrandsdottir.  Hanketta on tarkoitus jatkaa viisivuotisena projektina.

Delegaatio vieraili ensin Seattlessa 14.-16. huhtikuuta sekä tämän jälkeen Los Angelesissa 17.-20. huhtikuuta. Mukana järjestämässä delegaation ohjelmaa olivat NOMEXin lisäksi länsirannikon pohjoismaiset pääkonsulaatit ja kunniakonsulaatit. Suomen Los Angelesin pääkonsulaatti oli tiiviisti mukana Los Angelesin ohjelmaosuudessa. Ohjelma koostui erilaisista paneeleista, verkottautumistilaisuuksista, yritysvierailuista sekä one-to-one tapaamisista amerikkalaisten alan vaikuttajien kanssa.. Aihepiireinä tilaisuuksissa ja paneeleissa olivat muun muassa julkaisutoiminta, musiikin synkronisaatio, mainonta, brändäys ja lisensointi. Ohjelmaan osallistujilla oli myös mahdollisuus osallistua LA Musexpo-konferenssiin.

NOMEX on Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin musiikkivientiorganisaatioiden yhteisomistuksessa oleva pohjoismaisen musiikin vientialusta, jossa Music Finland edustaa suomalaista musiikkivientiä. NOMEXin tarkoitus on kasvattaa pohjoismaisen musiikin ulkomaanvientiä ja kehitystä tarjoamalla kansainvälistä promootioapua sekä muita tukitoimintoja ja palveluita artisteille.

Nomex2016
Pääkonsuli Juha Markkasen virka-asunnossa järjestetyssä paneelissa aiheena oli muun muassa pohjoismaisten artistien menestys Yhdysvaltain musiikkimarkkinoilla.

Hankkeeseen osallistuneet yritykset

Vientihankkeeseen osallistui yhteensä yli 30 musiikin ammattilaista, jotka edustivat 29:ää eri musiikkialan yritystä tai pohjoismaista musiikkivientiorganisaatiota. Yrityshaku hankkeeseen järjestettiin kunkin pohjoismaan musiikkivientiorganisaatioiden kautta. Suomesta mukana olivat Katariina Sorsa, Sami Häikiö ja Tuomo Tähtinen Music Finlandilta sekä Riku Pääkkönen Ranka Kustannuksesta.

Los Angelesin ohjelmaosuus & LA Musexpo 2016

Los Angelesin ohjelmaosuuteen kuului mahdollisuus osallistua A&R WorldWiden LA Musexpo konferenssiin, jonka ohessa NOMEX oli järjestänyt oman pohjoismaisen ohjelmaosuutensa johon kuului useita paneelikeskusteluja. Paneelit koostuivat korkeatasoisista amerikkalaisista alan ammattilaisista.

Los Angelesin pääkonsulaatti järjesti pääkonsulin virka-asunnossa 19. huhtikuuta NOMEXin kanssa vientihankkeeseen osallistujille paneelin sekä verkottautumisillan. Paneelin aiheena oli "Nordic Success Stories in LA - A panel with Managers of some of the most successful writers and musicians from the Nordic region". Paneelin osallistujina olivat Tim Husom, SpectreVision Management (hänen asiakkaisiinsa lukeutuu mm. Golden Globe voittaja Jóhann Jóhannsson); Robert Messinger, Fortress Talent Managementin omistaja (asiakkaina mm. säveltäjät Philip Glass, Olafur Arnalds) sekä Andrew Jackson, Milton Archer Mgmt (asiakkaana mm. MATOMA). Paneelia seurasi "Nordic Music Reception", jonka tarkoituksena oli verkottaa ohjelmaan osallistuneita paikallisten musiikkialan ammattilaisten kanssa.

Pääkonsulaatista NOMEXin ohjelmassa ja Musexpo konferenssissa oli mukana luovien alojen asiantuntija Heidi Luukkonen sekä lisäksi 19.4. ohjelmaosuudessa pääkonsuli Juha Markkanen.

LA Musexpo 2016 pääaiheina olivat ennen kaikkea musiikin streaming-palvelut, lisensointi, eri päätelaitteiden keskinäinen synkronisaatio ja artistien / yhtyeiden brändäys sekä radion merkitys Yhdysvaltain markkinoilla. Maksullisten streaming-palveluiden nähtiin kasvattavat markkinaosuuttaan tulevaisuudessa yhä enemmän ja yhtenä nousevana trendinä nähtiin erilaiset kuratoidut musiikkisisällöt, joiden kautta musiikkia kulutetaan.

Olennaisena osana nähtiin myös erilaiset brändiyhteistyöt, joissa artistin oman brändin ja eri tuotemerkkien yhteensoveltuvuus on tärkeää. Digitalisaation ja musiikkikentän pirstaloitumisen haittapuolena on edelleen erilaiset tekijänoikeus, lisensointi ja korvaus kysymykset. Etenkin digitaalisten musiikkipalveluiden puolella ongelmaksi nousee se, että yksiselitteistä lakia tekijänoikeuskorvauksille ei ole, jonka varjolla osa palveluntarjoajista kiertää musiikin lisensointiin liittyviä sääntöjä ja tekijöille maksettavat korvaukset ovat hyvin pieniä.

musexpo
A&R Worldwide LA Musexpo järjestetään vuosittain Hollywoodin Roosevelt hotellissa. Copyright KC Morse.

Loppuarviot,  jälkihoito ja kommentit

Ohjelman aikana saatu palaute hankkeeseen osallistuneilta yrityksiltä oli erittäin positiivista. Moni katsoi, että tällainen hanke on erittäin tärkeä lisä pohjoismaiselle musiikkiviennille ja avaa ovia Yhdysvaltain hyvin mittaville ja samalla erittäin kilpailuhenkisille musiikkimarkkinoille, joille yksittäisillä yrityksillä ja artisteilla on vaikea päästä itsenäisesti ilman aiempaa kontaktiverkostoa tai tukea kotimaasta ja usein jo pelkästään kustannussyistä.

Pohjoismainen yhteistyö nähtiin ennen kaikkea etuna, sillä vertaistuen lisäksi se tuo jokaiselle osallistujalle laajemman taustaorganisaation, jonka tuen turvin on helpompi toimia jatkossa. Lisäksi sen nähtiin tuovan suurempaa näkyvyyttä koko pohjoismaiselle musiikkiviennille. Hankkeen virallisesta raportoinnista ja yritysten palautteen keruusta vastaa NOMEX.

Los Angelesin pääkonsulaatti arvioi omina kommentteinaan, että nyt toteutetun hankkeen vuosittainen toteutuminen jatkossa olisi erittäin tärkeää suomalaisen musiikkiviennin jatkuvuuden kannalta. Yhteispohjoismaisuus ja pohjoismainen brändi ovat edelleen Kaliforniassa ”in” ja nousussa ja siksi näkyvyys Los Angelesissa olisikin erittäin tärkeää myös musiikissa. Tätä kautta myös suomalaisen musiikin näkyvyys voisi kasvaa nykyisestä ja verrattain maltillisin rahallisin panostuksin.

Medialinkkejä

Tulosta

Päivitetty 23.5.2016


© Suomen suurlähetystö ja pääkonsulaatit: Washington, New York ja Los Angeles
 | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot