Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Washington - Suomen pääkonsulaatit, New York ja Los Angeles: Tietoa Yhdysvalloista: Kahdenväliset suhteet

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Washington, D.C.
SUOMEN PÄÄKONSULAATIT, New York ja Los Angeles

 • Embassy of Finland, Washington
  Puh. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
 • Consulate General of Finland, New York
  Puh. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
 • Consulate General of Finland, Los Angeles
  Puh. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
 • Yhteystiedot
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Maatiedosto Yhdysvallat

Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomen ja Yhdysvaltain suhteet ovat hyvin lämpimät. Yhteistyötä tehdään monella eri osa-alueella ja maiden välillä vallitsee laaja konsensus. Ulkopoliittinen yhteistyö käsittelee lähinnä yhteisiä valtioiden rajoja ylittäviä haasteita sekä kolmansiin maihin liittyviä kysymyksiä.

Hyvien suhteiden ylläpitäminen Suomelle tärkeää

Yksi ulkopoliittisista tavoitteista on transatlanttisten suhteiden edistäminen. Edellytykset tiiviille suhteille ovat hyvät: taloussuhteet ovat aktiivisia ja Suomea arvostetaan yhteistyökumppanina. Yhdysvallat on edelleen Suomen tärkein Euroopan ulkopuolinen kauppakumppani. Yhteistyötä tehdään erityisesti teknologian ja koulutuksen alalla. Yhdysvalloilla on Suomessa suuri ja aktiivinen opiskelijavaihto-ohjelma, ja yhdysvaltalaiset ovat kiinnostuneita suomalaisista korkean teknologian yrityksistä. Molemmat valtiot ovat kiinnostuneita edistämään myös kilpailukyky- ja innovaatiopolitiikkaa.  

 

EU ja Yhdysvallat

Kahdenvälisten suhteiden lisäksi Suomi on mukana kehittämässä EU:n ja Yhdysvaltain suhteita. Suhteiden painopiste onkin siirtynyt yhä enemmän kahdenvälisestä monenkeskiseen yhteydenpitoon. Tämä tie on Suomelle tärkeä, sillä EU ja Yhdysvallat ovat toistensa merkittävimpiä poliittisia ja taloudellisia kumppaneita.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Vienti ja tuonti

Yhdysvallat on Suomen neljänneksi tärkein vientikumppani ja samalla Venäjän jälkeen tärkein vientimaa EU:n ulkopuolella.

 

Yhdysvaltojen osuus Suomen kokonaisviennistä oli 6,4 % vuonna 2012. Suomen tärkeimpiä vientituotteita Yhdysvaltoihin ovat koneet, laitteet, kuljetusvälineet, metsäteollisuuden tuotteet, polttoaineet sekä kemianteollisuuden tuotteet. Suomen vienti Yhdysvaltoihin oli noin 3,1 miljardia euroa.

 

Tuonti Yhdysvalloista oli noin 1,6 miljardia euroa vuonna 2012. Tärkeimmät tuotteet Yhdysvalloista Suomeen ovat raakaöljy ja jalostetut petrokemian tuotteet, koneet, ajoneuvot, kulutustavarat sekä teollisuuden raaka-aineet.

 

Kokonaiskauppavaihdolla mitattuna Yhdysvallat oli vuonna 2012 Suomen kuudenneksi tärkein kauppakumppani.

 

Investoinnit

 

Vuonna 2013 Yhdysvaltojen suorien sijoitusten kanta Suomessa oli 1,3 miljardia euroa. Vastaavasti Suomen suorien sijoitusten kanta Yhdysvalloissa oli 9,6 miljardia euroa.

 

Suomalaiset yritykset Yhdysvalloissa

 

Tilastokeskuksen mukaan Yhdysvalloissa toimi 228 suomalaisyritysten tytäryhtiötä vuonna 2012. Näiden yhtiöiden liikevaihto oli noin 14 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 32 800.

 

Vastaavasti yhdysvaltalaisyritysten tytäryhtiöitä oli Suomessa 444. Näiden liikevaihto oli noin 9,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 26 000.

Kulttuurisuhteet

Yhdysvalloissa ollaan kiinnostuneita erityisesti suomalaisesta urheilusta, arkkitehtuurista, designista ja musiikista.  

 

Suomalaiset jääkiekkoilijat kuten Teemu Selänne ovat tunnettuja suuren yleisön keskuudessa. Arkkitehdeistä tunnetuimmat ovat puolestaan Alvar Aalto ja suomalaissyntyinen Eero Saarinen. Saarisen suunnitteleman St. Louisin valtavan 192 metriä korkean kaaren Gateway Archin tuntevat kaikki, vaikka tekijää ei aina tiedetäkään.

 

Kapellimestareista Esa-Pekka Salonen on jättänyt musiikillisen perinnön Kaliforniaan. Hän toimi Los Angelesin filharmonikkojen musiikillisena johtajana ja ylikapellimestarina 1992–2009 ja vaikutti vahvasti vuonna 2003 valmistuneen musiikkikeskus Walt Disney Concert Hallin rakentamiseen.

 

Osmo Vänskä toimii Minnesota Orchestran pääkapellimestarina. Säveltäjät Jean Sibelius, Magnus Lindberg ja Kaija Saariaho ovat puolestaan jättäneet omat jälkensä yhdysvaltalaiseen konsertti- ja oopperaelämään.

 

Kuva: BenSpark, flickr.com, ccby-nc-sa2.0

Suomalaiset, suomen kieli

Ensimmäiset suomalaiset siirtolaiset muuttivat Yhdysvaltoihin Delawaressa sijaitsevaan New Sweden -siirtokuntaan 1600-luvulla. Suuri siirtolaisvirta alkoi kuitenkin vasta 1880-luvulla, ja huipussaan virtaus oli 1900-luvun alussa, kunnes se toisen maailmansodan jälkeen hiipui.

Suomalaiset Yhdysvalloissa tällä hetkellä

Tällä hetkellä Yhdysvalloissa asuu noin 650 000 suomalaista tai suomensukuista. Vuoden 2000 väestölaskennan mukaan suurin osa heistä asuu erityisesti Michiganin, Minnesotan ja Kalifornian osavaltioissa. Lisäksi Floridan Lake Worthin alueella on aktiivinen suomalaisyhteisö. Floridassa talvehtii joka vuosi noin 30 000 suomalaista, ja lisäksi Yhdysvaltoihin tulee vuosittain tuhansia suomalaisia työskentelemään ja opiskelemaan.

Historia

Yhdysvallat tunnusti Suomen vuonna 1919

Kun Suomi oli itsenäistynyt vuonna 1917, se pyrki saamaan Yhdysvaltain diplomaattisen tunnustuksen. Epävakaisen poliittisen tilanteen vuoksi tunnustus saatiin kuitenkin vasta 7.5.1919, jolloin Yhdysvaltain ulkoministeri Robert Lansing lähetti Suomen ulkoministeri Rudolf Holstille sähkeen, jossa ilmoitettiin Yhdysvaltain tunnustaneen maan itsenäiseksi.

 

Virallinen diplomaattisten suhteiden sopimus allekirjoitettiin 30.5.1919, ja 1920-luvulla suhteiden kehittäminen jatkui. Maiden välille solmittiin useita kahdenvälisiä sopimuksia, jotka koskivat muun muassa lainoja, tulliasioita, satama- ja viisumimaksuja sekä välimies- ja sovittelumenettelyjä.

Diplomaattisuhteet katkesivat vuonna 1944 ja palautettiin vuonna 1945

Neuvostoliiton hyökättyä Suomeen marraskuussa 1939 Yhdysvallat vetäytyi hieman kahdenvälisestä yhteistyöstä ja antoi Suomelle enää rajoitettua tukea talvisodan aikana. Yhdysvallat yritti kuitenkin saada Neuvostoliittoa lieventämään rauhansopimuksen vaatimuksia diplomatian ja moraalisen painostuksen keinoin.

 

Toisen maailmansodan aikana Suomen ja Yhdysvaltain välit viilenivät, kun maat asettuivat sodassa eri puolille. Yhdysvallat katkaisi diplomaattisuhteet kesäkuussa 1944, mutta ei julistanut Suomelle sotaa. Välit lämpenivät kuitenkin uudelleen, ja syyskuussa 1944 Yhdysvallat nimesi jälleen itselleen edustajan Suomeen. Diplomaattiset suhteet palautettiin maaliskuussa 1945.

Suhteet toisen maailmansodan jälkeen

Toisen maailmansodan jälkeen suhteet vakiintuivat ja yhteistyö lisääntyi. Suomi sai puolueettomuuspolitiikalleen tukea Yhdysvalloilta. Suhteissa keskityttiin erityisesti talousapuun ja kaupankäyntiin, ja Yhdysvallat pyrki myös tukemaan Suomen historiallisia, kulttuurisia ja taloudellisia siteitä länteen.

 

Suhteiden kehittäminen on jatkunut edelleen ja niihin on sisältynyt lukuisia korkean tason vierailuita. Sopimuksia on tehty muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon, tieteen, kuljetuksen ja tekniikan aloilla.

Suomen suurlähettiläät Yhdysvalloissa

Vuoteen 1954 saakka Suomea edusti lähettiläs ja vuodesta 1954 lähtien suurlähettiläs.

 

 • Armas Saastamoinen 1919–1921
 • Leonard Åström 1921–1934
 • Eero Järnefelt 1934–1938
 • Hjalmar Procopé 1939–1944
 • Kalle Jutila 1945–1951
 • Johan Nykopp 1951–1958
 • Richard Seppälä 1958–1965
 • Olavi Munkki 1965–1972
 • Leo Tuominen 1972–1977
 • Jaakko Iloniemi 1977–1983
 • Richard Müller 1983–1985
 • Paavo Rantanen 1986–1988
 • Jukka Valtasaari 1988–1996
 • Jaakko Laajava 1996–2001
 • Jukka Valtasaari 2001–2005
 • Pekka Lintu 2006–2011
 • Ritva Koukku-Ronde 2011–2015
 • Kirsti Kauppi 2015–

TulostaLähetä

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Washington

Päivitetty 12.4.2018

© Suomen suurlähetystö ja pääkonsulaatit: Washington, New York ja Los Angeles
 | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot