Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Washington - Suomen pääkonsulaatit, New York ja Los Angeles: Tietoa Yhdysvalloista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Washington, D.C.
SUOMEN PÄÄKONSULAATIT, New York ja Los Angeles

 • Embassy of Finland, Washington
  Puh. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
 • Consulate General of Finland, New York
  Puh. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
 • Consulate General of Finland, Los Angeles
  Puh. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
 • Yhteystiedot
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Maatiedosto Yhdysvallat

Suhteet

Suomen ja Yhdysvaltain suhteet ovat hyvin lämpimät. Yhteistyötä tehdään monella eri osa-alueella ja maiden välillä vallitsee laaja konsensus. Ulkopoliittinen yhteistyö käsittelee lähinnä yhteisiä valtioiden rajoja ylittäviä haasteita sekä kolmansiin maihin liittyviä kysymyksiä.

Hyvien suhteiden ylläpitäminen Suomelle tärkeää

Yksi ulkopoliittisista tavoitteista on transatlanttisten suhteiden edistäminen. Edellytykset tiiviille suhteille ovat hyvät: taloussuhteet ovat aktiivisia ja Suomea arvostetaan yhteistyökumppanina. Yhdysvallat on edelleen Suomen tärkein Euroopan ulkopuolinen kauppakumppani. Yhteistyötä tehdään erityisesti teknologian ja koulutuksen alalla. Yhdysvalloilla on Suomessa suuri ja aktiivinen opiskelijavaihto-ohjelma, ja yhdysvaltalaiset ovat kiinnostuneita suomalaisista korkean teknologian yrityksistä. Molemmat valtiot ovat kiinnostuneita edistämään myös kilpailukyky- ja innovaatiopolitiikkaa.  

 

EU ja Yhdysvallat

Kahdenvälisten suhteiden lisäksi Suomi on mukana kehittämässä EU:n ja Yhdysvaltain suhteita. Suhteiden painopiste onkin siirtynyt yhä enemmän kahdenvälisestä monenkeskiseen yhteydenpitoon. Tämä tie on Suomelle tärkeä, sillä EU ja Yhdysvallat ovat toistensa merkittävimpiä poliittisia ja taloudellisia kumppaneita.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Vienti ja tuonti

Yhdysvallat on Suomen neljänneksi tärkein vientikumppani ja samalla Venäjän jälkeen tärkein vientimaa EU:n ulkopuolella.

 

Yhdysvaltojen osuus Suomen kokonaisviennistä oli 6,4 % vuonna 2012. Suomen tärkeimpiä vientituotteita Yhdysvaltoihin ovat koneet, laitteet, kuljetusvälineet, metsäteollisuuden tuotteet, polttoaineet sekä kemianteollisuuden tuotteet. Suomen vienti Yhdysvaltoihin oli noin 3,1 miljardia euroa.

 

Tuonti Yhdysvalloista oli noin 1,6 miljardia euroa vuonna 2012. Tärkeimmät tuotteet Yhdysvalloista Suomeen ovat raakaöljy ja jalostetut petrokemian tuotteet, koneet, ajoneuvot, kulutustavarat sekä teollisuuden raaka-aineet.

 

Kokonaiskauppavaihdolla mitattuna Yhdysvallat oli vuonna 2012 Suomen kuudenneksi tärkein kauppakumppani.

 

Investoinnit

 

Vuonna 2013 Yhdysvaltojen suorien sijoitusten kanta Suomessa oli 1,3 miljardia euroa. Vastaavasti Suomen suorien sijoitusten kanta Yhdysvalloissa oli 9,6 miljardia euroa.

 

Suomalaiset yritykset Yhdysvalloissa

 

Tilastokeskuksen mukaan Yhdysvalloissa toimi 228 suomalaisyritysten tytäryhtiötä vuonna 2012. Näiden yhtiöiden liikevaihto oli noin 14 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 32 800.

 

Vastaavasti yhdysvaltalaisyritysten tytäryhtiöitä oli Suomessa 444. Näiden liikevaihto oli noin 9,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 26 000.

Kulttuurisuhteet

Yhdysvalloissa ollaan kiinnostuneita erityisesti suomalaisesta urheilusta, arkkitehtuurista, designista ja musiikista.  

 

Suomalaiset jääkiekkoilijat kuten Teemu Selänne ovat tunnettuja suuren yleisön keskuudessa. Arkkitehdeistä tunnetuimmat ovat puolestaan Alvar Aalto ja suomalaissyntyinen Eero Saarinen. Saarisen suunnitteleman St. Louisin valtavan 192 metriä korkean kaaren Gateway Archin tuntevat kaikki, vaikka tekijää ei aina tiedetäkään.

 

Kapellimestareista Esa-Pekka Salonen on jättänyt musiikillisen perinnön Kaliforniaan. Hän toimi Los Angelesin filharmonikkojen musiikillisena johtajana ja ylikapellimestarina 1992–2009 ja vaikutti vahvasti vuonna 2003 valmistuneen musiikkikeskus Walt Disney Concert Hallin rakentamiseen.

 

Osmo Vänskä toimii Minnesota Orchestran pääkapellimestarina. Säveltäjät Jean Sibelius, Magnus Lindberg ja Kaija Saariaho ovat puolestaan jättäneet omat jälkensä yhdysvaltalaiseen konsertti- ja oopperaelämään.

 

Kuva: BenSpark, flickr.com, ccby-nc-sa2.0

Suomalaiset, suomen kieli

Ensimmäiset suomalaiset siirtolaiset muuttivat Yhdysvaltoihin Delawaressa sijaitsevaan New Sweden -siirtokuntaan 1600-luvulla. Suuri siirtolaisvirta alkoi kuitenkin vasta 1880-luvulla, ja huipussaan virtaus oli 1900-luvun alussa, kunnes se toisen maailmansodan jälkeen hiipui.

Suomalaiset Yhdysvalloissa tällä hetkellä

Tällä hetkellä Yhdysvalloissa asuu noin 650 000 suomalaista tai suomensukuista. Vuoden 2000 väestölaskennan mukaan suurin osa heistä asuu erityisesti Michiganin, Minnesotan ja Kalifornian osavaltioissa. Lisäksi Floridan Lake Worthin alueella on aktiivinen suomalaisyhteisö. Floridassa talvehtii joka vuosi noin 30 000 suomalaista, ja lisäksi Yhdysvaltoihin tulee vuosittain tuhansia suomalaisia työskentelemään ja opiskelemaan.

Historia

Yhdysvallat tunnusti Suomen vuonna 1919

Kun Suomi oli itsenäistynyt vuonna 1917, se pyrki saamaan Yhdysvaltain diplomaattisen tunnustuksen. Epävakaisen poliittisen tilanteen vuoksi tunnustus saatiin kuitenkin vasta 7.5.1919, jolloin Yhdysvaltain ulkoministeri Robert Lansing lähetti Suomen ulkoministeri Rudolf Holstille sähkeen, jossa ilmoitettiin Yhdysvaltain tunnustaneen maan itsenäiseksi.

 

Virallinen diplomaattisten suhteiden sopimus allekirjoitettiin 30.5.1919, ja 1920-luvulla suhteiden kehittäminen jatkui. Maiden välille solmittiin useita kahdenvälisiä sopimuksia, jotka koskivat muun muassa lainoja, tulliasioita, satama- ja viisumimaksuja sekä välimies- ja sovittelumenettelyjä.

Diplomaattisuhteet katkesivat vuonna 1944 ja palautettiin vuonna 1945

Neuvostoliiton hyökättyä Suomeen marraskuussa 1939 Yhdysvallat vetäytyi hieman kahdenvälisestä yhteistyöstä ja antoi Suomelle enää rajoitettua tukea talvisodan aikana. Yhdysvallat yritti kuitenkin saada Neuvostoliittoa lieventämään rauhansopimuksen vaatimuksia diplomatian ja moraalisen painostuksen keinoin.

 

Toisen maailmansodan aikana Suomen ja Yhdysvaltain välit viilenivät, kun maat asettuivat sodassa eri puolille. Yhdysvallat katkaisi diplomaattisuhteet kesäkuussa 1944, mutta ei julistanut Suomelle sotaa. Välit lämpenivät kuitenkin uudelleen, ja syyskuussa 1944 Yhdysvallat nimesi jälleen itselleen edustajan Suomeen. Diplomaattiset suhteet palautettiin maaliskuussa 1945.

Suhteet toisen maailmansodan jälkeen

Toisen maailmansodan jälkeen suhteet vakiintuivat ja yhteistyö lisääntyi. Suomi sai puolueettomuuspolitiikalleen tukea Yhdysvalloilta. Suhteissa keskityttiin erityisesti talousapuun ja kaupankäyntiin, ja Yhdysvallat pyrki myös tukemaan Suomen historiallisia, kulttuurisia ja taloudellisia siteitä länteen.

 

Suhteiden kehittäminen on jatkunut edelleen ja niihin on sisältynyt lukuisia korkean tason vierailuita. Sopimuksia on tehty muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon, tieteen, kuljetuksen ja tekniikan aloilla.

Suomen suurlähettiläät Yhdysvalloissa

Vuoteen 1954 saakka Suomea edusti lähettiläs ja vuodesta 1954 lähtien suurlähettiläs.

 

 • Armas Saastamoinen 1919–1921
 • Leonard Åström 1921–1934
 • Eero Järnefelt 1934–1938
 • Hjalmar Procopé 1939–1944
 • Kalle Jutila 1945–1951
 • Johan Nykopp 1951–1958
 • Richard Seppälä 1958–1965
 • Olavi Munkki 1965–1972
 • Leo Tuominen 1972–1977
 • Jaakko Iloniemi 1977–1983
 • Richard Müller 1983–1985
 • Paavo Rantanen 1986–1988
 • Jukka Valtasaari 1988–1996
 • Jaakko Laajava 1996–2001
 • Jukka Valtasaari 2001–2005
 • Pekka Lintu 2006–2011
 • Ritva Koukku-Ronde 2011–2015
 • Kirsti Kauppi 2015–

Hyvä tietää

Asemapaikan sijainti

Yhdysvallat sijaitsee Pohjois-Amerikan mantereella Kanadan ja Meksikon välissä. Pinta-alaltaan Yhdysvallat on maailman kolmanneksi tai neljänneksi suurin valtio riippuen laskentatavasta. Yhdysvallat jakautuu 50 osavaltioon.

Asuminen, asunnot

Monissa suurkaupungeissa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen löytäminen voi olla erityisen hankalaa. Omistusasuminen on Yhdysvalloissa yleistä ja siihen kannustetaan.

 

Takuuvuokra on yleensä kuukauden vuokran suuruinen - joskus vuokranantaja saattaa vaatia enemmänkin, jos vuokralaisella ei esimerkiksi ole luottotietoja Yhdysvalloissa. Käytännön asioista saa paljon tietoa esimerkiksi internetistä, paikallislehdistä ja yliopistojen ilmoitustauluilta. Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista on hyvä selvittää irtisanomisoikeus sekä se kuinka jatkaa sopimusta.

 

Internetissä asuntoja voi etsiä muun muassa seuraavilta sivuilta:

 

Autot

Autolla on ollut merkittävä osa Yhdysvaltain kaupungistumisessa, ja se on pääasiallinen kulkuneuvo useilla alueilla.Yhdysvalloissa on nopeita moottoriteitä, joista tärkein on Interstate Highway -järjestelmä. 

Auton vuokraaminen

Auton vuokraamiseen vaaditaan aina luottokortti ja ajokortti. Alle 25-vuotiaat ovat niin sanotusti alaikäisiä ja joutuvat yleensä maksamaan autovakuutuksista enemmän. Kaikki autovuokraamot eivät vuokraa autoja alle 25-vuotiaille.

Ajokortin hankkiminen

Yhdysvalloissa jokainen osavaltio määrää omista ajokorttisäännöistään. Vaatimukset ja menettelyt vaihtelevat osavaltion mukaan: esimerkiksi ajokortin saa joissain osavaltioissa 16-vuotiaana, toisissa 18-vuotiaana. Ulkomaisten ajokorttien hyväksyminen vaihtelee myös alueittain: jotkut osavaltiot hyväksyvät eurooppalaisen ajokortin käytön jopa vuoden ajan, joskus taas uutta ajokorttia täytyy anoa jo 10 päivän sisällä, matkan tarkoituksesta riippuen. Ajokorttia edeltävät koulutusvaatimukset vaihtelevat nekin suuresti.


Department of Motor Vehicles vastaa ajokorteista kussakin osavaltiossa. Ota heihin yhteyttä tarvitessasi ajokorttia. Esimerkkiosavaltioita:

 

Edustustot

Yhdysvalloissa sijaitsevat suurlähetystöt ja konsulaatit sekä Yhdysvaltain suurlähetystöt ja konsulaatit ulkomailla löytyvät esimerkiksi usembassy.gov -sivustolta.

Ilmasto

Maan suuren koon sekä suurten maantieteellisten vaihtelujen myötä Yhdysvalloista löytyy lähes kaikkia eri ilmastotyyppejä.

 

Sadannesta läntisestä pituuspiiristä itään päin mentäessä ilmasto vaihtelee pohjoisen kosteasta mannerilmastosta etelän kosteaan subtrooppiseen ilmastoon. Floridan eteläkärki ja Havaiji ovat puolestaan tropiikkia. Suuret tasangot sadannen pituuspiirin länsipuolella ovat osa kuivaa ilmastoa. Suurin osa läntisistä vuoristoista ja lounaisista aavikoista kuuluu aro- tai aavikkoilmastoon. Kalifornian rannikolla olevat alueet kuuluvat välimerenilmastoon ja Oregonin ja Washingtonin rannikkoalueet meri-ilmastoon. Suurin osa Alaskasta on subarktista tai niin sanottua napailmastoa.  

 

Hurjat sääilmiöt eivät ole Yhdysvalloissa epätavallisia. Lähellä Meksikon rajaa sijaitsevissa osavaltioissa esiintyy usein hurrikaaneja, ja suurin osa maailman tornadoista havaitaan Yhdysvalloissa, etenkin keskilännen ”tornadokujalla” (Tornado alley).

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen taso vaihtelee alueittain. Yhdysvalloissa yksityisautoilu on hyvin suosittua ja joukkoliikennejärjestelyt saattavat olla puutteellisia varsinkin suurkaupunkien ulkopuolella.

Julkisesta liikenteestä huolehtivat bussit ja joissakin suurkaupungeissa lisäksi metro. Kaupunkien välillä kulkee rautatieverkosto, ja kaupungista toiseen pääsee usein myös bussilla. New Yorkin metro on yksi maailman käytetyimmistä maanalaisista liikenneverkostoista.

 

Lentoliikenne on suosittu pitkän matkan matkustustapa.

 

Hyödyllisiä linkkejä

          (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_bus_operating_companies#.C2.A0United_States)

 

Kuva: tomzzzz, flickr.com, ccby-nc2.0

Kansalliset vapaapäivät

Yhdysvalloissa ei ole kansallisia vapaapäiviä samalla tavoin kuin Suomessa. Yksityisillä yrityksillä, osavaltioilla ja kunnilla voi olla omat säädöksensä työntekijöille myönnettävistä vapaapäivistä. Osavaltiot ja kunnat noudattavat usein liittovaltion työntekijöiden vapaapäiviä, mutta poikkeuksia voi esiintyä.

Kansallisia, liittovaltion työntekijöille laissa säädettyjä vapaapäiviä Yhdysvalloissa

 • Uudenvuodenpäivä
 • Martin Luther Kingin päivä (tammikuun kolmas maanantai)
 • Presidentin virkaanastujaispäivä (20. tammikuuta joka neljäs vuosi Washington D.C.:n alueella liikenneruuhkien välttämiseksi)
 • Presidenttien päivä (helmikuun kolmas maanantai)
 • Kaatuneiden muistopäivä (toukokuun viimeinen maanantai)
 • Itsenäisyyspäivä (4. heinäkuuta)
 • Labor day (syyskuun ensimmäinen maanantai)
 • Kolumbuksen päivä (lokakuun toinen maanantai)
 • Veteraanien päivä (11. marraskuuta)
 • Kiitospäivä (marraskuun neljäs torstai)
 • Joulupäivä

Mitat ja painot

Yhdysvalloissa ei käytetä metrijärjestelmää vaan vanhaa brittiläistä järjestelmää, jota nimitetään myös mailijärjestelmäksi.

Tärkeimmät pituus-, tilavuus- ja painomitat:

 • 1 maili (mile) = 1760 jaardia (yard)  = 1609 metriä
 • 1 jaardi = 3 jalkaa (foot) = 0,914 metriä
 • 1 jalka = 12 tuumaa (inch) = 0,305 metriä
 • 1 tuuma = 2,54 senttimetriä
 • 1 gallona = 3,785 litraa
 • 1 stone = 14 paunaa (lbs) = 224 unssia (ounce) = 6,35 kilogrammaa
 • 1 pauna = 16 unssia = 453,6 grammaa
 • 1 unssi = 28,35 grammaa

 

Hyvän avun käännöksiin tarjoaa esimerkiksi verkkosivu onlineconversion.com.

Pankit

Yhdysvalloissa toimii lukuisia eri pankkeja. Pankkitoiminnoissa sekit ovat vielä edelleen laajalti käytössä. Luottokortti on lähes välttämätön Yhdysvalloissa. Sitä tarvitaan etenkin matka-, hotelli- tai vuokra-auton varauksia tehdessä. Tunnetuimmat luottokortit Visa, Amex, MasterCard ja EuroCard hyväksytään yleisesti. VisaElectron käy maksuvälineenä useissa paikoissa.

Pankkitilin avaaminen

Pankista riippuen pankkitilin avaamisen yhteydessä vaaditaan todistus yhdysvaltalaisesta asumisosoitteesta, henkilöllisyystodistus (tai jopa kaksi erillistä kuten ajokortti ja passi) sekä joissain tapauksissa myös yhdysvaltalainen sosiaaliturvatunnus. Pankkitilejä on erilaisia ja kannattaa tutustua niihin ennen tilin avaamista, jotta tili olisi juuri omiin käyttötarpeisiin sopiva.

 

Pankit veloittavat usein tileistään kuukausimaksun. Palvelumaksut vaihtelevat pankeittain.

 

Jos luottokorttia ei myönnetä, siihen voi olla monta syytä. Voi olla, ettei henkilö ole asunut tietyssä osoitteessa tai työskennellyt työpaikassa tarpeeksi pitkään, tai tulot eivät ole luottokortin myöntäjän vaatimia. Eri luottokorttiyhtiöillä on eri vaatimukset, mutta jos monet yhtiöt antavat kielteisen vastauksen, se tarkoittaa, että luottotiedot eivät ole vielä tarpeeksi hyviä luottokorttia varten.

Luottotausta (credit history)

Hyvää luottohistoriaa arvostetaan Yhdysvalloissa erittäin paljon. Luottotiedotta oleminen saattaa olla jopa huonompi asia kuin se, että on hieman huonot luottotiedot. Luottotietoja tarvitaan esimerkiksi silloin, kun haetaan luottokorttia, töitä, vakuutusta tai rahoitetaan autoa tai kotia. Alkuun pääsemiseen tarvitaan sosiaaliturvatunnus: esimerkiksi sähköyhtiö, kaapeliyhtiö ja puhelinyhtiö pyytävät luovuttamaan sosiaaliturvatunnuksen ja ilmoittavat sitten luottoluokituslaitoksille laskujen maksamistyylistä (maksaako ajallaan ja niin edelleen).

Posti

Postin kulku on suhteellisen luotettavaa ja nopeaa. Postia kannetaan yleisesti myös lauantaisin.

Puhelimet

Kaikki suomalaiset puhelimet eivät toimi Yhdysvalloissa, ja oman matkapuhelimen toiminta kannattaa tarkistaa Suomessa ennen matkalle lähtemistä jostakin asiantuntevasta puhelinliikkeestä. Turistit voivat halutessaan ostaa Yhdysvalloista niin sanotun prepaid-liittymän, joka veloittaa sekä lähtevistä että vastaanotetuista puheluista.

Sosiaaliturva

Sosiaaliturvatunnus

Yhdysvalloissa sosiaaliturvatunnusta tarvitaan muun muassa veroihin, sosiaalipalveluihin, ajokortin saamiseen ja moottoriajoneuvon rekisteröimiseen.

 

Jos oleskelustatus vain sallii, niin sosiaaliturvatunnus kannattaa ensisijaisesti hankkia sosiaaliturvatoimistosta “Social Security Administration” (SSA).

 

Ohjeet sosiaaliturvatunnuksen hakemiseen ja itse lomakkeen voi tulostaa internetistä SSA:n sivulta.

 

Suomi-kuva

Suomen maakuva Yhdysvalloissa on yleisesti ottaen varsin myönteinen. Yhdysvaltalaisten mielikuvat Suomesta liittyvät usein puhtaaseen luontoon ja toimivaan yhteiskuntaan.

 

Yhdysvaltalaismedia on viime vuosina nostanut esille myös Suomen menestyksekkään koulutusjärjestelmän. Tämän lisäksi lehdistössä on kirjoitettu klassisesta musiikista, designista, ruoasta, suomalaisista jääkiekkoilijoista sekä mobiilipeleistä. Yhdysvaltalainen Newsweek-aikakauslehti valitsi Suomen maailman parhaaksi maaksi vuonna 2010.

 

Yhdysvalloissa toimii lukuisia suomalais-amerikkalaisia järjestöjä ja Yhdysvalloissa on paljon Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin liittyvää toimintaa. Koko maassa toimivat muun muassa Kipinä-kerho ja Finlandia Foundation, ja monilla paikkakunnilla on omia pienempiä kerhoja ja tapahtumia.

 

Lista muista edustustojen tiedossa olevista suomalais-amerikkalaisia järjestöistä löytyy finland.org-sivuilta

Sähkövirta

Sähkövirran jännite on Yhdysvalloissa 110 V. Suomalaiset laitteet toimivat Yhdysvalloissa, mutta hieman ”laiskemmin”. Pistokkeet ovat erilaiset kuin Suomessa, joten suomalaisten sähkölaitteiden käyttöä varten on oltava adapteri. Yhdysvalloista Suomeen tuodut sähkölaitteet eivät kestä Suomessa käytettävää korkeampaa 220 V jännitettä, vaan käyttöä varten tarvitaan muuntaja.

Valuutta

Yhdysvaltain dollari (tunnus $, lyhenne USD) on Yhdysvaltain virallinen rahayksikkö. Yhdysvaltain dollari jaetaan sataan senttiin (englanniksi cent, tunnus ¢).

Vapaa-aika

Suomen Yhdysvaltojen-edustustot eivät tällä hetkellä pysty avustamaan Valkoisen talon kierrosten järjestämisessä.

Muuta

Verotus

Jos asuu Suomessa korkeintaan kuusi kuukautta vuodessa, tulee hakea lähdeverokortti. Halutessaan maksaa veroja Yhdysvaltoihin kannattaa ottaa ensin yhteyttä Suomen verohallintoon. Verotusta Yhdysvalloissa hoitaa maan verovirasto (Internal Revenue Service).

 

 

Useimmat Yhdysvaltain osavaltiot keräävät valtiollisen tuloveron liittovaltion tuloveron lisäksi.

TulostaLähetä

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Washington

Päivitetty 12.4.2018

© Suomen suurlähetystö ja pääkonsulaatit: Washington, New York ja Los Angeles
 | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot